2017 GENİŞLETİLMİŞ KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

 

Genel Müdürlüğümüzün 2017 yılı genişletilmiş koordinasyon toplantısı, 11-14 Şubat 2017 tarihlerinde Nevşehir’de yapıldı.

Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç’un yanı sıra, Genel Müdürlüğümüz üst yönetimi ile işletme müdürlerinin katıldıkları toplantı, Genel Müdürümüzün açılış konuşması ile başladı.

Ülkemizin içinde bulunduğu zor dönemde her bireyin sadece kendi işini düzgün yaparak bile faydalı olabileceğini söyleyen Genel Müdürümüz, devletin kararlılık ve güçlü duruşuna herkesin destek olması gerektiğini dile getirdi.

TİGEM’in usta-çırak ilişkisine dayanan, kendine has özellikleri olan ve çok özveri isteyen bir kurum olduğuna dikkat çeken, özellikle yönetici düzeyinde çalışanların sorumluluklarının bilincinde ve sahiplenici olmaları gerektiğinin altını çizen Genel Müdürümüz, bu çerçevede her bir işletme müdürünün işletmesini sahiplendiğini görmenin kendisini çok mutlu ettiğini ve tüm teknolojik yatırımları yapılmış olan işletmelerde daha fazla verim elde etmek ve daha akılcı üretim desenleri geliştirmek için işletme müdürlerine çok büyük görev düştüğünü söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ülke tarımı için her biri milat sayılabilecek projelerine değinen Genel Müdürümüz, özellikle sertifikalı tohum kullanımı ve Milli Tarım Projesi ile TİGEM’e verilen görevlerin kusursuz bir şekilde yerine getirilmesi için daha istekli ve kararlı çalışılması gerektiğini vurguladı. Sertifikalı tohumluk konusunda ülke çapında milli seferberlik ilan edildiğinin altını çizen Genel Müdürümüz, “TİGEM de asli görevi olan sertifikalı tohumluk üretimi konusunda tüm bilgi, deneyim ve varlığı ile Bakanlığımıza destek olmalıdır. Özellikle sebze tohumculuğu projesinin buna önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bu açıdan hem Genel Müdürlük hem de işletmeler, ilgili STK, üniversite ve özel sektör temsilcileriyle daima irtibat halinde olmalı, ülke menfaatine olacak tüm işbirliği fırsatları doğru bir şekilde değerlendirilmelidir” dedi.

Özellikle bakanlığımızın Genç Çiftçi Projesi kapsamında kendisine hayvan temini görevi verilen TİGEM’in ilgili birimlerinin çok yoğun mesai harcadığını söyleyen Genel Müdürümüz, embriyo transferi projesi ile de TİGEM’in damızlık yetiştiriciliği görevinde bir basamak daha atlayacağını dile getirdi.

Zaman zaman TİGEM’in boş arazileri olduğu yönünde gerçek dışı iddiaların dile getirildiğinden söz eden Genel Müdürümüz, işletmelerimizde bir dekar arazinin bile atıl olmadığını, tarımsal vasfa sahip her bir karış arazinin tarımsal üretimde değerlendirildiğini, işletmelerimizde özel sektör ile işbirliği ve ortak üretimlerin güzel örneklerinin sergilendiğini söyledi.

Özellikle satın alma konularında çok hassas davranılmasını isteyen Genel Müdürümüz, “Kullandığınız kaynak kamu kaynağını. Kendi cüzdanımızdaki parayı nasıl hesaplıyor ve kullanıyorsak, kamu kaynağını daha büyük titizlikle, kılı kırk yararak kullanmalıyız. İşletmelerin muhakkak ki ihtiyaçları olacaktır. Bu ihtiyaçlar önem sıralamasına tabi tutulmalı; önemine, gerekliliğine, aciliyetine göre belirlenmeli. Bu ilkeler personelimize aşılanmalı. Yöneticiler personeli ile iyi ilişkiler kurmalı. İyi ilişki demek, verimli ilişki demektir. Verimli olabilmesi içinse hem saygı, hem sevgi gerekir.” dedi.

Genel Müdürümüzün ardından bir konuşma yapan Müsteşar yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, işletme müdürlerimizle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdikten sonra sözlerini söyle devam etti:

“TİGEM Bakanlığımızın önemli bir birimi. Yüzyıllardır bir misyonunuz var ve sizin başarınız bizim başarımız demek. Kurumunuzun başarısının artması Bakanlığımızın başarısının artması demek. Bu zamana kadar TİGEM'in misyonu değişmedi. Rekabetçi bir anlayışla, iki gününüzün eşit olmaması gerek. Bir önceki günü ertesi güne göre mukayese ederken, notları sonraki güne göre değerlendirmeliyiz. İnsan kaynağımızın en önemli hususiyeti ahlak anlayışımızdır. Sahip olduğumuz insani ahlak ve iş ahlakı ile usta-çırak ilişkimizde ahlak anlayışımızı nesilden nesle aktarmalıyız. 2023 hedeflerimizde 150 milyon dolar tarım hasılası içerisinde TİGEM'in önemli bir yeri var. Sizlerin katkıları ve çalışmaları Bakanlığımızın 2023 hedeflerini yakalama noktasında son derece önemlidir. Sayın Bakanımız sizlere ciddi anlamda sorumluluklar yükledi. Tohumda ıslahçı kuruluş olma konusunda ilave vazife yüklendiğinizi biliyoruz. Sizlere başarılar diliyorum.”

Daha sonra işletme müdürlerinin sunumlarına geçildi. Her işletmenin geçen yılın kısa bir değerlendirmesini yaptığı, bu yıl için plan ve programları ile ihtiyaçlarını dile getirdikleri sunumlarda, belli başlı sorunlar üzerine fikir alışverişi ve görüş paylaşımları yapıldı.

Ertesi gün de devam eden işletme sunumlarını daire başkanlıklarının sunumlarının takip ettiği toplantıda, üçüncü gün ise genel müdür yardımcılarının değerlendirmelerine geçildi. Genel müdür yardımcılarının özellikle hassasiyet gösterilmesini istedikleri konuları dile getirdikleri konuşmaların ardından kapanış konuşmasını yapan Genel Müdürümüz, her işletmenin bulunduğu bölgede TİGEM’i temsil ettiğinin altını çizdi. Bu çerçevede yerel yönetim ve birimlerle devamlı irtibat halinde olunması gerektiğini söyleyen Genel Müdürümüz konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Önceliklerimizi iyi belirlemeliyiz. Aile bütçemizi nasıl uyguluyorsak kamu bütçesinde de hassas davranmalıyız."Ehemmi mühime tercih edeceğiz. İfrattan (aşırıdan) kaçınacağız. Mahiyetimdeki insanlara adil davranıyor muyum? Bu çok önemli, insanlar arasında ayrım yapmadan adaletli davranmalıyız. Suyu getirenle testiyi kıranı ayırt etmek lazım. Bulunduğunuz işletmelerde iz bırakmalısınız. İşletme müdürlerimiz ve daire başkanlarımız bu toplantıda konuştuğumuz konuları en kısa sürede süzgeçten geçirip ilgili arkadaşlarla hemen toplantı yapmalı. TİGEM yurtiçi ve yurt dışında itibarı olan bir kurum. Bu iş bayrak yarışıdır. İyinin, güzelin, başarının bir ölçüsü ya da sonu yoktur. Toprağı, ekolojiyi bozmadan daha çok ürün daha çok verim almalıyız. Hepinize teşekkür ediyorum, Allah hakkımızda hayırlısını versin”.