Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Güncel


TİGEM’ DE ARICILIK FAALİYETLERİNDE İLK ADIM

          TİGEM’de Arı ve Arı Ürünleri Üretimi Hizmet İçi Eğitim Kursu Gerçekleştirildi.

          Arı ve Arı Ürünleri Üretim projesi kapsamında TİGEM-TAGEM arasında imzalanan protokol gereği; 21-23.03.2012 tarihleri arasında Ordu Arıcılık Araştırma İstasyonu Müdürlüğünde; Sakarya Tarım İşletmesi Müdürü Dr. Hasan CAN Koordinatörlüğünde Dalaman, Koçaş, Tahirova, Gözlü, Ceylanpınar Konuklar ve Malya Tarım İşletmesinden teknik eleman ve işçi düzeyindeki personele Arı ve Arı Ürünleri Üretimi konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler sonrasında, eğitim kursunu başarı ile tamamlayan personele katılım belgesi verildi.,
 
          Eğitimi verilen projenin amacı; başlangıçta sınırlı sayıdaki işletmede 2.000 adet Arı kolonisi ile Arı Yetiştiriciliği Faaliyetine başlanması, başta bal üretimi olmak üzere arıların sağladığı Polinasyon ile bu işletmelerde Bitkisel Üretim Faaliyetlerine katkı sağlamaktır. Ayrıca proje kapsamında yapılacak AR-GE çalışmaları sonucu yetişecek deneyimli kadro ile Türkiye’nin bu yönde ihtiyacı olan Arıcılık konusundaki eğitim ve bilgi eksikliğini büyük ölçüde gidermek ve bu alanda da sektöre öncülük yapmaktır.