Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Güncel

 
    
ÜST YÖNETİCİLER​ ​

                                                                             
 
 
 
 
 
 
Mehmet Halis BİLDEN 
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı


Ali YILDIRIM - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
 
          Erzurum ili Pasinler İlçesi’nde 1954 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Pasinler İlçesi’nde tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik bölümünden 1978 yılında mezun oldu. 19.10.1978 -01.10.1982 tarihleri arasında Alpaslan İşletmesinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yaparken 01.03.1982 – 30.06.1982 tarihleri arası kısa dönem askerlik görevini tamamladı. 02.10.1982 - 02.09.1987 tarihleri arası Gelemen İşletmesinde, 14.09.1987–29.08.1988 tarihleri arası Türkgeldi İşletmesinde mühendis olarak,12.09.1988–30.09.1992 tarihleri arası K.Maraş İşletmesinde, 05.10.1992-19.07.1995 tarihleri arasında ise Ceylanpınar İşletmesinde müdür yardımcılığı yaptı. 21.07.1995-15.07.2000 tarihleri arası Gökhöyük İşletmesinde, 17.07.2000-02.07.2003 tarihleri arasında ise Çukurova İşletmesinde İşletme Müdürlüğü yaptı. 07.07.2003 tarihinde Kültürteknik Daire Başkanlığına atanan Ali Yıldırım Bakanlık Makamının 31.03.2004 tarihli ve 114 sayılı Olurları ile 31.03.2004 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüttü. 06.07.2004 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına asaleten atanan Ali YILDIRIM evli ve iki çocuk babasıdır.
 


Ayhan KARAYAMA - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
 
          Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde 1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Başçiftlik’te tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü ve A.Ü. İktisat Fakültesini bitirdi. Özel sektörde yatırım uzmanı, TBMM’de milletvekili danışmanı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Özel Kalem Müdürü ve Bakan Danışmanı olarak görev yaptı. 2004 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak göreve başladı. Bir süre şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra 07.09.2005 tarihinde Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevine ve 25.04.2008 tarihinde TMO Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atandı. 2006 yılında “TMO’nun ilk fındık alım operasyonunda Fındık Alım Genel Koordinatörü olarak gösterdiği başarı” sebebiyle Bakanlık Makamı tarafından ödüllendirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Meclisi Üyeliği, Ankara Ticaret Borsası Hububat Mamulleri Meslek Komitesi Başkanlığı, Türkiye Kamu İşletmeleri Birliği Denetim Kurulu Üyeliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzleme Grubu Üyeliği, TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı Başkanlığı ve TMO Etik Kurul Başkanlığı görevlerini de yürüten Ayhan KARAYAMA, Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde Ziraatçi Bilirkişi, birçok sivil toplum kuruluşunda ise kurucu, üye ve yönetici olarak görev yaptı. 18.08.2011 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atanan ve halen bu görevlerini yürüten Ayhan KARAYAMA evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.
 


Dr. Halil İbrahim ÖZBAYAT - Genel Müdür Yardımcısı
 
          İzmir ilinin Karşıyaka ilçesinde 1957 yılında doğdu. İlk ve orta öğrenimini tamamladıktan sonra, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni bölümünden 1982 yılında mezun oldu. Selçuk Üniversitesinin Fen bilimleri Enstitüsünde 1999 yılında doktora yaptı.
23.03.1983–04.01.1984 arası Balıkesir Gönen Zirai Ür. ve Pers. Müd.’de Mühendis, 04.01.1984-01.04.1984 arası Kocaeli Gebze Zirai Ür.ve Pers.Mr.Müd.’de Mühendis, 01.04.1984-30.11.1984 arası Askerlik hizmeti,  30.11.1984-20.03.1988 Kocaeli Gebze Zirai Ür.ve Pers. Mr. Müd.’de Mühendis, 20.03.1988 – 09.11.2001 arası Konya İl Müdürlüğünde Mühendis olarak görev yaptı.
07.02.2003 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Dr. Halil İbrahim ÖZBAYAT evli ve iki çocuk babası olup Almanca bilmektedir.
 
İhsan ASLAN - Teftiş Kurulu Başkanı

 
         ​  1961 yılında Erzurum Oltu’da doğdu. İlköğrenimini ve orta öğrenimini tamamlayan İhsan ASLAN, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Aynı üniversitenin İşletme Yönetimi Bölümünde Sosyoloji dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı.
01/12/1987- 01/03/1989 tarihleri arasında askerlik görevini ifa etti.
02/02/1990-08/03/2012 tarihleri arasında Genel Müdürlüğümüz işletmeleri ile merkezinde Muhasebeci Yardımcısı, Muhasebeci, Uzman, Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Başmüfettiş olarak görev yapan İhsan ASLAN 08.03.2012 tarihinde Teftiş Kurulu Başkanlığına atandı.
          Halen bu görevini yürütmekte olan İhsan ASLAN evli ve 2  (iki) çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.


Hayrettin ÖZBEY -  1.Hukuk Müşaviri
 
          1955 yılında Gemerek/Sızır’da doğdu. İlköğrenimini Sızır’da,  Ortaöğreniminide Kayseri Lisesinde tamamlayan ÖZBEY, Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü Fen ve Tabiat Bilgisi Bölümünü 1979 yılında, Anadolu Üniversite Biyoloji Dalında Lisansını 1991 yılında, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsünde Lisans Üstü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programını 1987 yılında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1988 yılında mezun oldu.
01/07/1980 – 01/11/1980 tarihleri arasında askerlik görevini ifa etmiştir.
26/10/1979 – 15/04/1983 yılları arasında Malatya Eski Malatya Lisesi ve Yeşiltepe Liselerinde Fen Bilgisi ve Biyoloji Öğretmenliği yaptı.
1983 – 1985 yılları arasında Kayseri Süleymanlı Ortaokulu,
1985 – 1989 yılları arasında Ankara Etlik 19 Mayıs Ortaokulunda Fen Bilgisi Öğretmenliği yaptı.
1988 – 1989 yılları arasında Ankara Barosunda Avukatlık Stajını tamamladı.
15/11/1989 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Avukat olarak naklen atandı.
07/02/2000 yılına kadar Avukatlık görevini yapan ÖZBEY, bu tarihte Birinci (1) Hukuk Müşaviri olarak atandı.
Bu görevini halen sürdürmekte olan ÖZBEY evli ve iki (2) çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
 Sait KOCABAY -  APK Daire Başkanı 
 
           16/05/1960 tarihinde Ankara/Polatlı’da doğan, ilköğrenimini Polatlı Malıköy’de,  ortaöğrenimini Ankara-Sincan’da tamamlayan Sait KOCABAY, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesinden 1984 yılında mezun oldu.
16/08/1985-31/12/1986 tarihleri arasında Yedek Subay olarak askerlik görevini ifa etti.
           13/04/1987, 28/09/1991 tarihleri arasında Kahramanmaraş Tarım İşletmesinde (Türkoğlu/Kahramanmaraş) Mühendis,  08/09/1991, 04/05/1998 tarihleri arasında Koçaş Tarım İşletmesinde (Aksaray) Mühendis, 04/05/1998, 15/07/2000 tarihleri arasında Koçaş Tarım İşletmesinde (Aksaray) İşletme Müdür Yardımcısı, 15/07/200, 28/07/2003 tarihleri arasında Koçaş Tarım İşletmesinde (Aksaray) İşletme Müdürü, 28/07/2003, 13/09/2005 tarihleri arasında Çukurova Tarım İşletmesinde (Ceyhan/Adana) İşletme Müdürü,  13/09/2005 tarihinden itibaren APK Daire Başkanlığı Koordinasyon ve Dış İlişkiler Şube Müdürü olarak görev yapmıştır.  02/03/2011 tarihinde APK Daire Başkanı olarak atanmıştır.
Halen bu görevini yürütmekte olan Sait KOCABAY evli ve 3 çocuk babası olup, orta derecede İngilizce bilmektedir.
 


ŞÜKRÜ BEYAZKAYA  -  Bitki Üretim Daire Başkanı
 
 
            10.02.1954 yılında Adıyaman İlinin Gerger İlçesinde doğdu. ilk ve orta öğrenimini Gerger’de Lise öğrenimini Malatya Turan Emeksiz Lisesinde tamamladı. 1972-73 öğrenim sezonunda Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesine girdi ve 1979 yılında Ziraat Yüksek Mühendisi olarak mezun oldu.
 13 Haziran 1979 yılında Tahirova Tarım İşletmesinde Bahçe Şube Şefi olarak göreve başladı. 1985 yılında Amasya Gökhöyük Tarım İşletmesine tayin oldu ve 1992 yılına kadar bu işletmede Teknik Şef olarak çalıştıktan sonra aynı yılın Ekim ayında Türkgeldi Tarım İşletmesi Müdürlüğüne Müdür Yardımcısı olarak atandı.
 2003 yılı Ağustos ayında Turunçgiller Tarım İşletmesine Müdür olarak atandı. Bu işletmenin uzun süreli kiraya verilmesi üzerine 2005 yılında Dalaman Tarım İşletmesine Müdür olarak atandı. 2010 yılında Yalova Atatürk Tarım İşletmesine Başuzman olarak atandı. Sonra 2011 yılı Kasım ayında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Bitki Üretim Daire Başkanı olarak atandı ve halen bu görevine devam etmektedir. Evli ve 2 kız çocuğu vardır.
 
m.şahin.jpg

Mehmet ŞAHİN – Hayvancılık İşleri Daire Başkanı
 
         KARABÜK İline bağlı Ovacık İlçesinde 10.01.1966 tarihinde doğdu. İlköğrenimini Ovacık İlköğretim Okulunda, Ortaöğrenimini Ovacık Lisesinde tamamlayan ŞAHİN, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümünden 1988 yılında mezun oldu. Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde 2000 yılında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Askerlik görevini 01/08/1988, 31/03/1989 tarihleri arasında ifa etti. 30/01/1990, 04/10/1994 tarihleri arasında Alparslan Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde Hayvancılık Şube Şefi olarak, 05/10/1994, 29/08/2000 tarihleri arasında Hatay Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde Hayvancılık Şube Şefi olarak, 30/08/2000, 14/09/2004 tarihleri arasında Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nde 1.5 yıl Şube Şefi, 2.5 yıl Müdür Yardımcısı olarak, 15/09/2004/, 03/08/2005 tarihleri arasında Genel Müdürlük Hayvancılık Daire Başkanlığında Şube Müdürü, 04/08/2005-29.09.2014 tarihleri arasında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanı olarak görev yapan ŞAHİN, 29.09.2014 tarihinde Hayvancılık İşleri Daire Başkanı olarak atandı. 5553 Sayılı Tohumculuk Kanunu gereği 2008 yılında kurulmuş olan Tohum Dağıtıcıları Alt Birliği’nin (TODAB) Kurucu Genel Başkanlığını ve 2 dönem (2008-2012) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüten ŞAHİN halen bu Alt Birlikte Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Hayvancılık İşleri Daire Başkanı ŞAHİN, evli ve 2 çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.
 


clip_image002.jpg

  
​​

Dr. Hasan CAN  -  Atçılık Daire Başkanı          
 
            1962 Karlıova/ BİNGÖL ‘de doğdu. İlk Öğrenimini  köy ilkokulunda, Orta ve lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesinden 1987 yılında mezun oldu. Aynı yıl Koçaş TİM.’de Veteriner Hekim olarak göreve başladı.
1988 yılında askerlik görevi nedeniyle bir süre görevine ara verildi. 1989 -1998 yılları arasında Tahirova ve  Sultansuyu TİM’ de Veteriner Hekim, 1998-2004 yılları arasında Altındere, Hafik, Çiçekdağı ve Ulaş TİM’ de İşletme Müdür yardımcısı olarak görev yaptı. 2002 yılında F. Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Zootekni Ana Bilim Dalında  ‘’ Esmer ırk Sığırlarda Süt ve Döl Verimi Özelliklerini Etkileyen Bazı Çevresel Faktörler Üzerine Bir Araştırma ‘’ konulu Doktora öğrenimini tamamladı.
 2005-2013 yılları arasında Sakarya Tarım İşletmesinde İşletme Müdürü olarak görev yaptı. İşletme Müdürlüğü görevi devam ederken; Genel Müdürlüğümüzün 29.03.2012 tarih ve 318 sayılı Makam oluru ile ‘’ Arı ve Arı Ürünleri Üretim Projesi’’kapsamında proje yürütücüsü olarak 2 yıl süre ile ‘’ TİGEM- Arıcılık Genel Koordinatörlüğü” görevinde bulundu.
2014 Yılında Hayvancılık İşleri Daire Başkanlığı görevini yapan Dr. Hasan CAN; Genel Müdürlüğümüz Yönetim Kurulunun 23.06.2014 tarih ve 170 sayılı kararı ile ‘’Atçılık Daire Başkanlığına’’ atanmıştır. Halen bu görevi yürütmekte olup, evli üç çocuk babasıdır.
 

​ 
Ertuğrul ANBAR  -  Tarımsal Yapılar ve Sulama Daire Başkanı
 
            01/04/1963 yılında Çorum ili, Hamamlıçay köyünde doğdu. Hamamlıçay İlköğretim Okulu, Çorum Lisesi, Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik bölümünü bitirdi.
 12/12/1988 – 1992 Dalaman TİM’de Ziraat Mühendisi, 1992 – 1995 Ceylanpınar TİM’de Ziraat Mühendisi, 1995 – 1999 Bala TİM’de Ziraat Mühendisi, 1999 – 2000 Anadolu TİM’de Ziraat Mühendisi, 2000 – 2004 Ceylanpınar Tim Beyazkule İşletme Amiri Teknik Müdür Yardımcısı, İdari Müdür Yardımcılığı, 2004 – 2010 Polatlı TİM’de İşletme Müdürü, 2010 – 2012 A.P.K. Daire Başkanlığı ve Ceylanpınar TİM İşletme Müdürlüğü görevlenirde bulundu.
 20 Ocak 2012 tarihinde Kültürteknik Daire Başkanlığı Görevine başladı ve halen bu göreve yürütmekte olup, evli ve 3 çocuk babası.
 

Baran Çetin.png
​ 
Baran ÇETİN-Tarımsal Mekanizasyon ve İnşaat Daire Başkanı

            1975 yılında Diyarbakır’da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır ilinde tamamladıktan sonra Dicle Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümünden 1997 yılında mezun oldu. Özel sektörde, 1997-2002 yılları arasında İnşaat mühendisi ve Proje Müdürü olarak çalıştı. Kamu sektöründe, 2002-2003 Kars Köy Hizmetleri İl Müdürlüğünde İnşaat Mühendisi, 2003-2004 Kars Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü İçme Suları Şube Müdürü, 2003-2004 Kars Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü İnşaat İskân Şube Müdürü, 2004-2006 Diyarbakır Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü Şube Müdürü, 2006-2007 Diyarbakır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Köye Yönelik Hizmetler Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı,  2006-2007 Diyarbakır-Bismil, Diyarbakır-Çınar, Diyarbakır-Silvan bölünmüş yol yapım çalışmaları yapım Koordinatörü, TJK Diyarbakır Hipodromu İnşaatı yapım Koordinatörü, 2007-2008 Diyarbakır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürü, 2008-2014 Diyarbakır İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Kırsal Kalkınma ve Uygulama Daire Başkanı, İmar ve Kentsel İyileştirme Daire Başkan Vekili, KÖYDES Koordinatörü ve İl Encümeni, olarak görev yaptı.17.06.2014 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarımsal Mekanizasyon ve İnşaat Daire Başkanı görevine atanan ve halen bu görevini yürüten Baran ÇETİN evli ve bir çocuk babası olup İngilizce bilmektedir. 
 


 
Mustafa ÖZCAN - Mali İşler Daire Başkanı
 
          27.10.1961 tarihinde Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde doğdu.. İlk ve orta öğrenimini 1967–1978 yılları arasında Elbistanda tamamladıktan sonra, 1978–1983 eğitim ve öğretim döneminde Anadolu Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldu. 1987 yılında Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Muhasebeci Yardımcısı olarak göreve başladıktan sonra 1989 yılında Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ ne, 1991yılında ise Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne muhasebeci olarak atandı ve bu görevini 1996 yılına kadar sürdürdü. 1996 yılında Atatürk Tarım İşletmesi Müdürlüğü’ne aynı görevle tayin edildi. Buradaki görevini 1998 yılına kadar sürdürdükten sonra, 1998 yılında Genel Müdürlük emrine Bütçe ve Finans Şube Müdürü olarak atandı. Bu görevini 22.11.2012 tarihine kadar sürdürdü.  22.11.2012 tarihinde Mali İşler Daire Başkanlığına Başkan olarak atandı. Evli ve iki çocuk babası olan Mustafa ÖZCAN, halen Başkanlık görevini yürütmektedir.
 


Tekin Ünal.jpg

 
  
Tekin ÜNAL -  Ticaret Daire Başkanı
 
           02/02/1968 yılında Afyon İli Bolvadin İlçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Bolvadin’de lise öğrenimini Ankara’da tamamladı. 1986 yılında başladığı Tokat Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri bölümünden 1990 yılında mezun oldu. 1990-1991 yıllarında Yedeksubay olarak askerlik görevini yerine getirdi. 1991-1996 yıllarında özel sektörde çalıştı. 1996-1998 yılları arasında öğretmenlik yaptı. 1998 yılında Konuklar Tarım İşletmesinde Ziraat Mühendisi olarak göreve başladı. 2004 yılında Ceylanpınar TİM’e tayin oldu. 2004-2014 yılları arasında burada Şef, Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yaptı. 2013 yılında Emlak ve İştirakler Daire Başkanı olarak görev yaptı. Halen 2014 yılında atandığı Ticaret Daire Başkanı olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.
 
 
a.ç.JPG
 Abdul ÇAĞLAYAN- Destek Hizmetleri Daire Başkanı 

           Amasya’nın Taşova ilçesinde 1969 yılında doğdu. İlkokulu Taşova’nın Dereli Köyü İlkokulunda tamamladıktan sonra 1983 yılında Amasya Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna yerleştirildi. Orta ve lise öğrenimini Amasya merkezde tamamladı. Daha sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünü bitirdi. Askerlik görevini kısa dönem (8 ay) olarak 04.08.2000–04.02.2001 tarihleri arasında yapmıştır. Memuriyetine 25.03.1991 tarihinde Tekel Genel Müdürlüğü Personel Daire Başkanlığında memur olarak başladı. Personel birimlerinde sırasıyla Şef Yardımcısı, Şube Şefi, Şube Müdürlüğü görevlerinde bulunduktan sonra Personel Daire Başkan Vekilliği görevinde bulundu. Tekel Genel Müdürlüğünde Müşavir olarak çalışmakta iken 2010 yılında Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına İşçi İşveren İlişkileri Şube Müdürü olarak atandı. 2011 yılında aynı Başkanlıkta Atama ve Kadro Şube Müdürlüğü görevine, 2014 yılı Ocak ayında İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı görevine, 30.09.2014 tarihinde Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine atanan Abdul ÇAĞLAYAN evli ve bir çocuk babasıdır.