Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 
YÖNETİM KURULU
 
          Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün (TİGEM) organları Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüktür. Yönetim Kurulu, Genel Müdür Başkan olmak üzere, ikisi Genel Müdür Yardımcılarından; ikisi ilgili Bakanlığın, biri Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanlığın temsilcilerinden olmak üzere 6 kişiden (1 Başkan-5 üyeden) oluşur. Yönetim Kurulu TİGEM’in en yüksek seviyede yetkili ve sorumlu “karar” organıdır. Genel Müdürlük ise yetkili ve sorumlu “yürütme” organıdır. Genel Müdürlük; Genel Müdür, 3 Genel Müdür Yardımcısı ve bağlı alt birimlerden oluşur. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu üyelerinde aranacak nitelikler, Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri, Yönetim Kurulunun ve Genel Müdürün görev ve yetkileri, 233 sayılı KHK ve TİGEM Ana Statüsü'nde gösterilmiştir.
​ ​

halisbilden.jpg
  
Mehmet Halis BİLDEN
Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı 
 


Ali YILDIRIM - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
 
          Erzurum ili Pasinler İlçesi’nde 1954 yılında doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Pasinler İlçesi’nde tamamladıktan sonra Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Kültürteknik bölümünden 1978 yılında mezun oldu. 19.10.1978 -01.10.1982 tarihleri arasında Alpaslan İşletmesinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yaparken 01.03.1982 – 30.06.1982 tarihleri arası kısa dönem askerlik görevini tamamladı. 02.10.1982 - 02.09.1987 tarihleri arası Gelemen İşletmesinde, 14.09.1987–29.08.1988 tarihleri arası Türkgeldi İşletmesinde mühendis olarak,12.09.1988–30.09.1992 tarihleri arası K.Maraş İşletmesinde, 05.10.1992-19.07.1995 tarihleri arasında ise Ceylanpınar İşletmesinde müdür yardımcılığı yaptı. 21.07.1995-15.07.2000 tarihleri arası Gökhöyük İşletmesinde, 17.07.2000-02.07.2003 tarihleri arasında ise Çukurova İşletmesinde İşletme Müdürlüğü yaptı. 07.07.2003 tarihinde Kültürteknik Daire Başkanlığına atanan Ali Yıldırım Bakanlık Makamının 31.03.2004 tarihli ve 114 sayılı Olurları ile 31.03.2004 tarihinden itibaren Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüttü. 06.07.2004 tarihinde Genel Müdür Yardımcılığına asaleten atanan Ali YILDIRIM evli ve iki çocuk babasıdır.
 
Son360x480.jpgAyhan KARAYAMA - Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı
 
          Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde 1968 yılında doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Başçiftlik’te tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümünü ve A.Ü. İktisat Fakültesini bitirdi. Özel sektörde yatırım uzmanı, TBMM’de milletvekili danışmanı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığında Özel Kalem Müdürü ve Bakan Danışmanı olarak görev yaptı. 2004 yılında Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde ziraat mühendisi olarak göreve başladı. Bir süre şube müdürü olarak görev yaptıktan sonra 07.09.2005 tarihinde Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Başkanlığı görevine ve 25.04.2008 tarihinde TMO Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atandı. 2006 yılında “TMO’nun ilk fındık alım operasyonunda Fındık Alım Genel Koordinatörü olarak gösterdiği başarı” sebebiyle Bakanlık Makamı tarafından ödüllendirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Tarım Meclisi Üyeliği, Ankara Ticaret Borsası Hububat Mamulleri Meslek Komitesi Başkanlığı, Türkiye Kamu İşletmeleri Birliği Denetim Kurulu Üyeliği, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzleme Grubu Üyeliği, TMO Mensupları Sosyal Yardım Sandığı Vakfı Başkanlığı ve TMO Etik Kurul Başkanlığı görevlerini de yürüten Ayhan KARAYAMA, Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesinde Ziraatçi Bilirkişi, birçok sivil toplum kuruluşunda ise kurucu, üye ve yönetici olarak görev yaptı. 18.08.2011 tarihinde Tarım İşletmeleri Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerine atanan ve halen bu görevlerini yürüten Ayhan KARAYAMA evli ve üç çocuk babası olup İngilizce bilmektedir.
 
Doç. Dr. Masum BURAK - Yönetim Kurulu Üyesi (Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi)
 
          1959 yılında Kızıltepe’de doğmuş, ilk ve ortaokulu Kızıltepe’de, liseyi İstanbul’da tamamlamış, 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olarak aynı yıl Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü’ne atanmıştır. 1986 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 19 ay süre ile gönderildiği Londra Üniversitesi, Wye College’de Bahçe Bitkileri (Meyvecilik Yetiştirme Tekniği) konusunda Master (MSci.) çalışmasını, 1990 yılında da Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünde Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında doktora çalışmasını tamamlamıştır. Ekim 1993’de Meyve Yetiştirme ve Islah Bilim dalında Doçent olmuştur. 1999–2005 tarihleri arasında Enstitüde Müdür Yardımcısı ve Müdür olarak görev yapmıştır. 2005-2006 yılı TAGEM Genel Müdür Yardımcısı ve Ekim 2006 dan beri TAGEM Genel Müdürü olarak görevine devam etmektedir. Uluslararası Kurak Alanlar Tarımsal Araştırma Merkezi (ICARDA)’nın Yönetim Kurulu Üyesi ve Milletlerarası Akdeniz Yüksek Zirai Etüdler Merkezi (MAYZEM-CIHEAM)’nin de Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı olarak görev yapan Doç. Dr. Masum BURAK’ın Türkçe ve İngilizce yayınlanmış 100 civarında yayını bulunmaktadır. Evli ve 2 çocuk babasıdır. İngilizce ve Fransızca bilmektedir.
Ali_Cakir_1.jpg

Ali ÇAKIR – Yönetim Kurulu Üyesi (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi )
 
Tokat İli Erbaa İlçesinde 1970 yılında doğdu. Orta öğrenimini 1987 yılında K.K.T.C. Güzelyurt Kurtuluş Lisesinden mezun olarak tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü 1992 yılında bitirdi. 1998-2001 yılları arası Ankara Defterdarlığı Vergi Denetmen Yardımcısı, Diyarbakır Defterdarlığı Vergi Denetmen Yardımcısı, 2001-2003 yılları arası Diyarbakır Defterdarlığı Vergi Denetmeni (Vergi Müfettişi), Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Vergi Denetmeni (Vergi Müfettişi), 2005-2006 yılları arası İhbarlar ve Şikayetler Değerlendirme Müdürlüğü, Müdür Vekili, 2006-2008 yılları arası Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gölbaşı Vergi Dairesi Müdürü 2008-2011 yılları arası Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve TİGEM Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunan Sayın ÇAKIR halen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı ve TİGEM Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
 


Taşkın TEMİZ - Yönetim Kurulu Üyesi (Hazine Müsteşarlığı Temsilcisi)
 
           Taşkın Temiz 1974 yılında Artvin'in Şavşat ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Hopa’da, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi İşletme bölümünde ve yüksek lisans eğitimini "Mali Yerelleşme ve Bütçe Açıkları" teziyle Cornell Üniversitesi (New York, ABD) Kamu Yönetimi bölümünde tamamladı. Özel sektörde bir süre mali analist olarak çalıştıktan sonra 1998 yılında uzman yardımcısı olarak girdiği Hazine Müsteşarlığında "Para Krizleri ve 1994 Meksika Krizi” üzerine hazırladığı tez ile 2002 yılında Hazine Uzmanı oldu. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Genel Müdürlüğünde uzman yardımcısı, uzman ve daire başkanı olarak değişik sektör dairelerinde görev yaptı. 2009 yılında Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğünde Bütçe İzleme ve Analiz Dairesi Başkanı olarak çalışmaya başladı ve 2010 yılında Nakit ve İç Borç Yönetiminden sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı. 2012 yili Temmuz ayindan itibaren Kamu Finansmani Genel Müdürü olarak görev yapmaktadir. Bütçe uygulamaları, kamu iktisadi teşebbüslerine bütçe transferleri ve devlet yardımları, KİT finansmanı, kamu mali dengesi, mali kurallar, kurumsal yönetişim, borç, nakit ve risk yönetimi üzerinde aktif olarak çalışan Taşkın Temiz, TOBB Sermaye Piyasası Meclisi ve Vergi Konseyi üyeliklerinde görev yapmistir. 17.12.2010 tarihinde TİGEM Yönetim Kurulu üyeliğine atanan Taşkın TEMİZ evli ve iki çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.