TİGEM'de Arıcılık Faaliyetleri ve Bal Fiyatları (Güncellenmiştir!)

Bal >> afiş_son_son

 

   Merkez olarak; Dalaman, Çukurova ve Gökhöyük İşletmelerimizde yürütülen arıcılık faaliyetlerimiz, ülkemizin farklı iklim

şartları ve farklı iklim desenine sahip bölgelerine dağılmış, zengin bitki florasına sahip işletmelerimizce İlkbahar,Yaz ve

Sonbahar sezonlarında arıların uygun iklim şartlarında beslenmesi sağlanarak doğal bal üretimi yapılmaktadır.

 Bal Fiyatları

 Bal Temin Adresleri