CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİNDE BUĞDAY HASADI


Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 2016/2017 yılı güzlük ekilişlerin hasadına 21 Mayıs 2017 tarihinde başlandı.

Ülkemizin en büyük işletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde bu yıl 616.140 dekar buğday, 57.435 dekar mercimek, 6.377 dekar tohumluk fiğ ve 1.476 dekar yem bezelyesi olmak üzere toplam 687.771 dekar alanda hasat yapılacak.

Ceylanpınar İşletmemizde 2016/2017 sezonu güzlük ekilişlerinde yer alan çeşitler:

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 2016/2017 yılı güzlük ekilişlerin hasadına 22 Haziran 2017 tarihinde başlandı.

Ülkemizin en büyük işletmesi olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde bu yıl 616.140 dekar buğday, 57.435 dekar mercimek, 6.377 dekar tohumluk fiğ ve 1.476 dekar yem bezelyesi olmak üzere toplam 687.771 dekar alanda hasat yapılacak.

Ceylanpınar İşletmemizde 2016/2017 sezonu güzlük ekilişlerinde yer alan çeşitler:

CEMRE

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Ekmeklik kalitesi iyi bir çeşittir.

-Orta boylu, yatmaya dayanıklıdır.

-Beyaz başaklı ve kılçıklıdır.

-Tane rengi beyaz yarı serttir.

-Yazlık gelişme tabiatlı olup, soğuğa iyi, kurağa orta derecede, yüksek sıcaklıklara toleranslıdır.

-Sarı pasa dayanıklı, kahverengi pasa orta derecede hassas, kök çürüklüğüne dayanımı iyidir.

-Diyarbakır ve Elazığ, Şırnak, Siirt, Batman, Adıyaman ve Gaziantep’in kuzey kesimleri için hem sulu hem de kuruda tavsiye edilir. Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep’in güney kesimlerinde ise sulanır şartlarda tavsiye edilmektedir.

CEYHAN-99

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Seri 82 kadar verimli, ondan daha kaliteli ve hastalıklara karşı daha dayanıklıdır.

-Adana 99 ile aynı kanı taşır (Sadece pas ırklarına karşı farklı dayanıklılık gösterir).

-Kışa, kurağa orta derecede dayanıklıdır.

-Sarı pasa ve Septoria’ya dayanıklı, kahverengi pasa orta dayanıklıdır.

-Orta erkenci, yüksek verimli, ekmeklik kalitesi iyidir.

-Tüm sahil bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önerilmektedir.

CUMHURİYET-75

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Erkenci ve verimlidir.

-İri taneli ve amber renklidir.

-Aşure yapımı için ideal bir buğdaydır.

-Soğuğa mukavemeti orta, kurağa mukavemeti iyidir.

-Septoria’ya ve kahverengi pasa dayanıklı, kara pasa orta duyarlı, sarı pasa hassastır.

-Sahil bölgelerinin kır taban alanları için önerilmektedir.

ÇEŞİT-1252

Makarnalık-amber renkli-iri daneli-kılçıklı buğday çeşidi

-Orta boylu, sağlam yapılı ve yatmaya dayanıklıdır.

-Gübreye reaksiyonu oldukça iyidir.

-Yabancı otlarla rekabeti iyidir.

-Verimli bir çeşittir.

-Uygun azotlu gübreleme ile tanede dönme azalır.

-Soğuğa ve kışa dayanıklılığı iyidir.

-Sarı pasa orta hassas, rastık ve sürmeye dayanıklıdır.

-Orta Anadolu ve geçit bölgelerinin su stresinin olmadığı taban, yarı taban ve sulanan alanlarına önerilir.

FIRAT-93

Makarnalık-açık kahverengi kılçıklı buğday çeşidi

-Taneler açık kahve renkli olup camsı serttir.

-Yazlık karakterli, orta erkenci bir çeşittir.

-İyi kardeşlenme özelliğinde ve sağlam yapıdadır.

-Sürmeye ve rastığa karşı mukavemeti iyidir.

-Yağışı iyi ve sulanan alanlarda yüksek verim alınır.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tüm illeri için önerilmektedir.

GÖNEN-98

Ekmeklik-beyaz-sert-kılçıksız buğday çeşidi

-Ekmeklik kalitesi çok iyidir.

-Alternatif karakterli bir çeşittir.

-Yüksek verimlidir.

-Soğuğa ve kurağa mukavemeti iyi seviyededir.

-Kahverengi pasa hassas, sarı pasa orta hassas ve kara pasa orta dayanıklı bir çeşittir.

-Güney Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun sulu alanları için önerilmektedir.

KAŞİFBEY-95

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Ekmeklik kalitesi yüksektir.

-Yazlık gelişme tabiatlı bir çeşittir.

-Soğuğa ve kurağa mukavemeti orta seviyededir.

-Yatmaya ve tane dökmeye mukavemeti iyidir.

-Gübreye karşı reaksiyonu ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.

-Sarı pasın sorun olmadığı yerlerde yüksek verimlidir.

-Güney Marmara, Ege ve Güney Anadolu’da sarı pasın sporun olmadığı alanlar için önerilmektedir.

KIZILTAN-91

Makarnalık-amber renkli-iri daneli-kılçıklı buğday çeşidi

-Orta boylu ve sağlam yapılıdır.

-Kuraklığa en iyi dayanan makarnalık çeşididir.

-Kışa ve soğuğa dayanıklılığı Kunduru-1149 ve Çakmak-79 çeşitleri ile aynı düzeydedir.

-Verimin, kalitenin ve yüksek gelirin birlikte alındığı bir çeşittir.

-Çinko uygulandığında kuruda ve suluda yüksek verim alınmaktadır.

- Kunduru-1149’dan daha kısa boylu, daha verimli ve aynı kalitededir.

-Tanede dönme azotlu gübre yapılarak engellenir.

-Sarı pasa toleranslı, kahverengi pasa orta dayanıklı olup sürme ve rastığa dayanıklıdır.

-Orta Anadolu ve geçit bölgesinin yarı taban ve taban alanları için önerilmektedir.

PANDAS

Ekmeklik-kırmızı-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Erkenci ve yüksek verimlidir.

-Sarı pasa ve Seproria’ya karşı dayanıklı olup kahverengi pasa orta dayanıklıdır.

-Soğuğa dayanıklı oluğ kurağa karşı orta dayanıklıdır.

-Ekmeklik kalitesi çok iyidir.

-Güneydoğu Anadolu, Çukurova, Karadeniz ve Ege bölgelerinde yaygın olarak ekilmektedir.

-Tüm sahil ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önerilmektedir.

PEHLİVAN

Ekmeklik-kırmızı-yarı sert-iri daneli-kılçıksız buğday çeşidi

-Ekmeklik kalitesi iyidir.

-Çok kardeşlenmektedir.

-Soğuğa dayanıklılığı iyi, kurağa karşı dayanıklılığı ise orta seviyededir.

-Yatmaya karşı dayanıklılığı orta seviyededir.

-Trakya ve kışlık ekim yapılan tüm bölgelerin sulu ve kuru alanları için önerilmektedir.

SARIÇANAK-98

Makarnalık-kahve renkli-kılçıklı buğday çeşidi

-Yazlık gelişme karakterlidir.

-Orta erkenci bir çeşittir.

-İyi kardeşlenme özelliğine sahiptir.

-Yağışa dayalı ve sulanan yerlerde yüksek verimlidir.

-Yaprak hastalıklarına dayanıklıdır.

-Özellikle sulanır şartlar için tavsiye edilmektedir.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tüm illeri için önerilmektedir (Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman).

GÖKKAN

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Ekmeklik kalitesi çok iyidir.

-Alternatif karakterli bir çeşittir.

-Yüksek verimlidir.

-Soğuğa ve kurağa mukavemeti iyi seviyededir.

-Kahverengi pasa hassas, sarı pasa orta hassas ve kara pasa orta dayanıklı bir çeşittir.

-Güney Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun sulu alanları için önerilmektedir.

GÜNDAŞ

Makarnalık-kahve renkli-kılçıklı buğday çeşidi

-Kalitesi ve verimi yüksektir.

-Orta erkencidir.

-Yazlık gelişme tabiatlıdır.

-Sıcaklığa ve kuraklık stresine dayanıklıdır.

-Sarı pasa dayanıklı bir çeşittir.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi için tavsiye edilmektedir.

ZÜHRE

Makarnalık-kahve renkli-kılçıklı buğday çeşidi

-Yazlık gelişime karakterlidir.

-Orta erkenci ve kaliteli çeşittir.

-İyi kardeşlenme özelliğine sahiptir.

-Yağışa dayalı ve sulanan yerlerde yüksek verimlidir.

-Yaprak hastalıklarına karşı dayanıklı bir çeşittir.

-Özellikle sulanır şartlar için tavsiye edilmektedir.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tüm illeri için önerilmektedir (Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman).

ALTIKAT

Yemlik-arpa çeşidi

-Açık krem ve beyaz bitki rengine sahip kılçıklı bir çeşittir.

-Orta sıcaklıkta, başak yapısında, yarı dik ve 6 sıralıdır.

-Soğuğa karşı orta dayanıklı, kuraklığa karşı iyi dayanıklıdır.

-Ortalamanın üstünde bir verime sahip olup bölgenin farklı iklim yapısına adapte olmuş bir çeşittir.

-Sulanan ve yağışa dayalı şartlar için tavsiye edilmektedir.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tüm illeri için önerilmektedir (Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman).

 

ÇAĞIL

Kırmızı Mercimek

-26-33 cm boyunda, dik gelişen ve orta derecede dallanan bitki yapısına sahiptir.

-Siyah noktalı kahverengi tohum rengine sahip, kotiledon rengi kırmızıdır.

-Kışa, kurağa ve yatmaya dayanıklıdır.

-Solgunluk hastalığına dayanıklıdır.

-Yüksek verimli çeşittir.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tüm illerine önerilir.

EVİRGEN

Kırmızı Mercimek

-32-33 cm boyunda, yarı dik gelişen ve orta derecede dallanan bitki yapısına sahiptir.

-Erkenci bir çeşittir.

-Tane dar ve eliptik, baklanın hasat zamanı rengi sarı olup, tane rengi pembedir.

-Yatmaya ve tane dökmeye dayanıklı yüksek verimlidir.

- Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kışlık ekilir.

FIRAT-87

Kırmızı Mercimek

-Erkenci bir çeşittir.

-Bitki boyu 33,4 cm olup dik gelişme tabiatlıdır.

-Yatmaya ve tane dökmeye dayanıklıdır.

-Tohum kabuk rengi pembedir.

-İlk bakla yüksekliği 18,8 cm, 1000 tane ağırlığı 24,7 gr’dır.

-Bitkide bakla sayısı 52, tane sayısı 60, çiçeklenme gün sayısı 149’dur.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kışlık ekim için önerilir.

CUMHURİYET 99

Adi fiğ (Vicia sativa)

-Tek yıllık baklagil yem bitkisidir.

-Sap 80 cm, yarı dik, seyrek, az tüylü, mor çiçeklidir.

-Çok erkenci, harman olma özelliği iyi, baklaları çatlamaya dayanıklıdır.

- Dekardan 3-4 ton yeşil ot, 150-250 kg’da tohum alınabilir.

-Külleme ve yaprak lekesine dayanıklıdır.

-Yeşil ot verimi 3-4 ton/da’dır.

-Kuru ot verimi 120-250 kg/da’dır.

-Sahil bölgeleri için kışlık, diğer bölgeler için yazlık ekilir. Yalın yada tahıllarla karışık ekilebilir.

SELÇUK 99

Adi fiğ (Vicia sativa)

-Tek yıllık baklagil yem bitkisidir.

-Sap 95 cm, yarı dik, seyrek, az tüylü, mor çiçeklidir.

-Çok erkenci, harman olma özelliği iyi, baklaları çatlamaya dayanıklıdır.

- Dekardan 3-4 ton yeşil ot, 150-250 kg’da tohum alınabilir.

-Sahil bölgeleri için kışlık, diğer bölgeler için yazlık ekilir.

ALPER

Adi fiğ (Vicia sativa)

-Tek yıllık baklagil yem bitkisidir.

-Sap 90 cm olup çiçeklenme dönemine kadar dik gelişir.

-Çiçek rengi açık menekşe, yaprakları orta genişlikte, çok zayıf tüylü ve baklaları orta büyüklüktedir.

-Tane verimi 170-270 kg/da’dır.

-Yeşil ot verimi 3-4 ton/da’dır.

-Kuru madde oranı %12-15’dir.

-Mildiyo ve yaprak hastalıklarına dayanıklıdır.

-Sahil bölgeleri için kışlık, diğer bölgeler için yazlık ekilir.