CEYLANPINAR TARIM İŞLETMESİNDE GÜZLÜK EKİLİŞLER

 

Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 2017 yılı güzlük ekilişlere 27 Eylül 2017 tarihinde başlandı.

İşletmede; toplam 510.317 dekar alanda Ceyhan-99, Cumhuriyet-75, Çeşit-1252, Golia, Kaşifbey-95,Kızıltan-91, Pandas, Pehlivan, Zühre, Eker, Gökkan, Gündaş, Bayraktar-2000 buğday çeşitleri, 6.458 dekar alanda Altıkat arpa çeşidi, 68.575 dekar alanda mercimek, 5.512 yem bezelyesi, 6.884 dekar tohumluk fiğ, 7.884 hasıl fiğ, 1.968 dekar hasıl buğday ve 984 dekar İtalya çimi olmak üzere toplam 608.582 dekar alanda ekiliş gerçekleştirilecek.

Ekim faaliyetlerinin yaklaşık 2,5 ayda bitirilmesi hedefleniyor.

CEYHAN-99

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Seri 82 kadar verimli, ondan daha kaliteli ve hastalıklara karşı daha dayanıklıdır.

-Adana 99 ile aynı kanı taşır (Sadece pas ırklarına karşı farklı dayanıklılık gösterir).

-Kışa, kurağa orta derecede dayanıklıdır.

-Sarı pasa ve Septoria’ya dayanıklı, kahverengi pasa orta dayanıklıdır.

-Orta erkenci, yüksek verimli, ekmeklik kalitesi iyidir.

-Tüm sahil bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önerilmektedir.

CUMHURİYET-75

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Erkenci ve verimlidir.

-İri taneli ve amber renklidir.

-Aşure yapımı için ideal bir buğdaydır.

-Soğuğa mukavemeti orta, kurağa mukavemeti iyidir.

-Septoria’ya ve kahverengi pasa dayanıklı, kara pasa orta duyarlı, sarı pasa hassastır.

-Sahil bölgelerinin kır taban alanları için önerilmektedir.

ÇEŞİT-1252

Makarnalık-amber renkli-iri daneli-kılçıklı buğday çeşidi

-Orta boylu, sağlam yapılı ve yatmaya dayanıklıdır.

-Gübreye reaksiyonu oldukça iyidir.

-Yabancı otlarla rekabeti iyidir.

-Verimli bir çeşittir.

-Uygun azotlu gübreleme ile tanede dönme azalır.

-Soğuğa ve kışa dayanıklılığı iyidir.

-Sarı pasa orta hassas, rastık ve sürmeye dayanıklıdır.

-Orta Anadolu ve geçit bölgelerinin su stresinin olmadığı taban, yarı taban ve sulanan alanlarına önerilir.

GOLİA

Ekmeklik-kırmızı-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Ekmeklik kalitesi iyidir.

-Erkenci, yüksek verimlidir (Özellikle kuvvetli topraklarda).

-Kısa boyludur.

-Tane dökmeye mukavemeti iyidir.

-Yaprak hastalıklarına, sarı, kahverengi ve kara pas ile Septoria’ya dayanıklı küllemeye hassastır.

-Yatmaya, soğuğa ve kurağa orta dayanıklıdır.

-Sahil bölgeleri ve Güneydoğu Anadolu bölgesi için önerilmektedir.

KAŞİFBEY-95

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Ekmeklik kalitesi yüksektir.

-Yazlık gelişme tabiatlı bir çeşittir.

-Soğuğa ve kurağa mukavemeti orta seviyededir.

-Yatmaya ve tane dökmeye mukavemeti iyidir.

-Gübreye karşı reaksiyonu ve harman olma kabiliyeti iyi olan bir çeşittir.

-Sarı pasın sorun olmadığı yerlerde yüksek verimlidir.

-Güney Marmara, Ege ve Güney Anadolu’da sarı pasın sporun olmadığı alanlar için önerilmektedir.

KIZILTAN-91

Makarnalık-amber renkli-iri daneli-kılçıklı buğday çeşidi

-Orta boylu ve sağlam yapılıdır.

-Kuraklığa en iyi dayanan makarnalık çeşididir.

-Kışa ve soğuğa dayanıklılığı Kunduru-1149 ve Çakmak-79 çeşitleri ile aynı düzeydedir.

-Verimin, kalitenin ve yüksek gelirin birlikte alındığı bir çeşittir.

-Çinko uygulandığında kuruda ve suluda yüksek verim alınmaktadır.

- Kunduru-1149’dan daha kısa boylu, daha verimli ve aynı kalitededir.

-Tanede dönme azotlu gübre yapılarak engellenir.

-Sarı pasa toleranslı, kahverengi pasa orta dayanıklı olup sürme ve rastığa dayanıklıdır.

-Orta Anadolu ve geçit bölgesinin yarı taban ve taban alanları için önerilmektedir.

PANDAS

Ekmeklik-kırmızı-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Erkenci ve yüksek verimlidir.

-Sarı pasa ve Seproria’ya karşı dayanıklı olup kahverengi pasa orta dayanıklıdır.

-Soğuğa dayanıklı oluğ kurağa karşı orta dayanıklıdır.

-Ekmeklik kalitesi çok iyidir.

-Güneydoğu Anadolu, Çukurova, Karadeniz ve Ege bölgelerinde yaygın olarak ekilmektedir.

-Tüm sahil ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önerilmektedir.

PEHLİVAN

Ekmeklik-kırmızı-yarı sert-iri daneli-kılçıksız buğday çeşidi

-Ekmeklik kalitesi iyidir.

-Çok kardeşlenmektedir.

-Soğuğa dayanıklılığı iyi, kurağa karşı dayanıklılığı ise orta seviyededir.

-Yatmaya karşı dayanıklılığı orta seviyededir.

-Trakya ve kışlık ekim yapılan tüm bölgelerin sulu ve kuru alanları için önerilmektedir.

ZÜHRE

Makarnalık-kahve renkli-kılçıklı buğday çeşidi

-Yazlık gelişime karakterlidir.

-Orta erkenci ve kaliteli çeşittir.

-İyi kardeşlenme özelliğine sahiptir.

-Yağışa dayalı ve sulanan yerlerde yüksek verimlidir.

-Yaprak hastalıklarına karşı dayanıklı bir çeşittir.

-Özellikle sulanır şartlar için tavsiye edilmektedir.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin tüm illeri için önerilmektedir (Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman).

EKER

Makarnalık-beyaz-kılçıklı buğday çeşidi

-Beyaz başaklı ve kılçıklıdır.

-Bitki boyu 82-117 cm’dir.

-Yatmaya karşı dayanıklıdır.

-Orta erkencidir.

-Soğuğa ve kurağa mukavemeti orta seviyededir.

-Sarı pas, kahverengi pasa ve septoryaya dayanıklıdır.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi için önerilmektedir.

GÖKKAN

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Ekmeklik kalitesi çok iyidir.

-Alternatif karakterli bir çeşittir.

-Yüksek verimlidir.

-Soğuğa ve kurağa mukavemeti iyi seviyededir.

-Kahverengi pasa hassas, sarı pasa orta hassas ve kara pasa orta dayanıklı bir çeşittir.

-Güney Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun sulu alanları için önerilmektedir.

GÜNDAŞ

Makarnalık-kahve renkli-kılçıklı buğday çeşidi

-Kalitesi ve verimi yüksektir.

-Orta erkencidir.

-Yazlık gelişme tabiatlıdır.

-Sıcaklığa ve kuraklık stresine dayanıklıdır.

-Sarı pasa dayanıklı bir çeşittir.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesi için tavsiye edilmektedir.

BAYRAKTAR-2000

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Kurak yıllarda Gerek-79’dan daha verimlidir.

-Kalitesi Gerek-79’dan daha iyi olan iddialı yeni bir çeşittir.

-Soğuğa ve kurağa dayanıklıdır.

-Sarı pasa orta dayanıklıdır.

-İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin kıraç ve yarı tabanlı alanları için önerilmektedir.

ALTIKAT

Yemlik-arpa çeşidi

-Açık krem ve beyaz bitki rengine sahip kılçıklı bir çeşittir.

-Orta sıcaklıkta, başak yapısında, yarı dik ve 6 sıralıdır.

-Soğuğa karşı orta dayanıklı, kuraklığa karşı iyi dayanıklıdır.

-Ortalamanın üstünde bir verime sahip olup bölgenin farklı iklim yapısına adapte olmuş bir çeşittir.

-Sulanan ve yağışa dayalı şartlar için tavsiye edilmektedir.

-Güneydoğu Anadolu Bölgesinin tüm illeri için önerilmektedir (Özellikle Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Batman).