ALTINOVA TARIM İŞLETMESİNDE 2017 YILI GÜZLÜK EKİLİŞLER VE KOÇ KATIMI

 

Altınova Tarım İşletmesinde eş zamanlı olarak 2017 yılı güzlük ekilişleri ve damızlık koyun yetiştiriciliğinin ilk safhalarından olan koç katımı 19 Eylül 2017 tarihinde yapıldı.

Konya ilinde yer alan İşletmede; 54.968 dekar alanda Kızıltan-91, 35.528 dekar alanda Bayraktar-2000 ve 6.262 dekar alanda Cömert-2 buğday çeşitleri, 31.687 dekar alanda Tarm-92 arpa çeşidi, 5.321 dekar alanda tohumluk Macar fiğ ve 9.971 dekar alanda da Hasıl fiğ olmak üzere toplam 143.737 dekar alanda 2017 yılı güzlük ekilişleri gerçekleştirilecek.

30 gün içerisinde bitirilmesi planlanan ekim faaliyetlerine paralel olarak aynı gün İşletmede koç katımı da yapıldı. Anadolu Merinosu ırkı koyun yetiştiriciliğinin yapıldığı Altınova Tarım İşletmesinde 9.494 baş anaya 455 adet koç katıldı. Kuzulama sezonunda yaklaşık 12.000 kuzu doğumu bekleniyor.

KIZILTAN-91

Makarnalık-amber renkli-iri daneli-kılçıklı buğday çeşidi

-Orta boylu ve sağlam yapılıdır.

-Kuraklığa en iyi dayanan makarnalık çeşididir.

-Kışa ve soğuğa dayanıklılığı Kunduru-1149 ve Çakmak-79 çeşitleri ile aynı düzeydedir.

-Verimin, kalitenin ve yüksek gelirin birlikte alındığı bir çeşittir.

-Çinko uygulandığında kuruda ve suluda yüksek verim alınmaktadır.

- Kunduru-1149’dan daha kısa boylu, daha verimli ve aynı kalitededir.

-Tanede dönme azotlu gübre yapılarak engellenir.

-Sarı pasa toleranslı, kahverengi pasa orta dayanıklı olup sürme ve rastığa dayanıklıdır.

-Orta Anadolu ve geçit bölgesinin yarı taban ve taban alanları için önerilmektedir.

BAYRAKTAR-2000

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Kurak yıllarda Gerek-79’dan daha verimlidir.

-Kalitesi Gerek-79’dan daha iyi olan iddialı yeni bir çeşittir.

-Soğuğa ve kurağa dayanıklıdır.

-Sarı pasa orta dayanıklıdır.

-İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin kıraç ve yarı tabanlı alanları için önerilmektedir.

CÖMERT-2

Ekmeklik-kırmızı- sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Kalitesi ve verimi yüksektir.

-Yatmaya dayanıklıdır, kardeşlenmesi yüksektir.

-Bitki boyu otalama 85-100 cm’dir.

-Orta erkencidir.

-Kışa, kuraklık stresine orta dayanıklıdır.

-Sarı pas hastalığına karşı orta dayanıklı, kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı toleranslıdır.

-Orta Anadolu Bölgesinin taban ve sulu alanları için önerilmektedir.

TARM-92

Maltlık-yemlik-arpa çeşidi

-Beyaz tanelidir.

-İki sıralı, orta erkenci, alternatif gelişme tabiatlıdır.

-Kardeşlenmesi yüksek, kurağa, çinko ve bor toksitesine toleranslıdır.

-Kışa ve kuraklığa dayanıklılığı iyidir.

-Yatmaya dayanıklıdır.

-Başak kırıcılığı olmayan harman olma kabiliyeti iyidir.

- Arpa yaprak lekesi, arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.

- Sulu koşullarda yüksek verimlidir.

-İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin kıraç, yarı taban ve baklagil ekim nöbeti yapılan alanlarına önerilir.

Anadolu Merinosu

Morfolojik Özellikleri

Vücut, baş ve bacak rengi beyaz, kuyrukları ince ve kısa olan bu ırkın koyunları boynuzsuz, koçları boynuzlu olabilir. Alman Et Merinosları ile Akkaramanların melezlenmesiyle elde edilmiş olan Anadolu Merinosu 75-80 genotip taşır.

Fizyolojik Özellikleri

Kirli yapağı gömlek ağırlığı: 3,0-3,5 kg

Canlı ağırlık (koyunlarda): 50-60 kg

Canlı ağırlık (koçlarda): 80-100 kg

Laktasyon süresi: 120 gün

Laktasyon süt verimi: 70-100 kg

Döl Verimi: % 120

Karkas ağırlığı: 30-35 kg

Et Randımanı: % 45-50