GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİNDE GÜZLÜK EKİLİŞLER

 

Gözlü Tarım İşletmesinde 2017 yılı güzlük ekiliş programı 21 Eylül 2017 tarihinde başladı. 

Konya-Sarayönü ilçesinde yer alan İşletmede, arpa çeşitlerinden 27.415 da alanda Tarm-92, 2.032 da alanda İnce-04, buğday çeşitlerinden 17.862 da alanda Bayraktar-2000, 18.142 da alanda Eminbey, 554 da alanda deneme çeşitler ekilecek.

Ayrıca tohumluk fiğ çeşitlerinden 3.991 da alanda Tarm Beyazı-98, 872 da alanda Altınova- 2002 çeşidi hasıl fiğ, 409 da alanda Bayraktar-2000 çeşidi hasıl buğday olmak üzere İşletmede toplam 71.277 da alanda tohumluk hububat ve yem bitkisi ekimi yapılacak.

TARM-92

Maltlık-yemlik-arpa çeşidi

-Beyaz tanelidir.

-İki sıralı, orta erkenci, alternatif gelişme tabiatlıdır.

-Kardeşlenmesi yüksek, kurağa, çinko ve bor toksitesine toleranslıdır.

-Kışa ve kuraklığa dayanıklılığı iyidir.

-Yatmaya dayanıklıdır.

-Başak kırıcılığı olmayan harman olma kabiliyeti iyidir.

- Arpa yaprak lekesi, arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.

- Sulu koşullarda yüksek verimlidir.

-İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin kıraç, yarı taban ve baklagil ekim nöbeti yapılan alanlarına önerilir.

İNCE-04

Maltlık arpa çeşidi

- İki sıralı, beyaz taneli ve orta erkencidir.

-Harman olma kabiliyeti iyidir.

-Kışa dayanıklı (alternatif), kardeşlenmesi orta düzeydedir.

-Paslara, yaprak leke ve çizgi hastalıklarına dayanıklı, virüslere orta dayanıklıdır.

-Orta Anadolu ve Geçit Bölgelerinin yarı taban ve taban alanlarına önerilmektedir.

BAYRAKTAR-2000

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Kurak yıllarda Gerek-79’dan daha verimlidir.

-Kalitesi Gerek-79’dan daha iyi olan iddialı yeni bir çeşittir.

-Soğuğa ve kurağa dayanıklıdır.

-Sarı pasa orta dayanıklıdır.

-İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin kıraç ve yarı tabanlı alanları için önerilmektedir.

EMİNBEY

Makarnalık-kırmızı-kılçıklı-uzamış yumurta biçimli dane buğday çeşidi

-Protein kalitesi ve irmik rengi ile iyi bir makarnalık çeşittir.

-Başak rengi beyaz olup kılçıklı bir çeşittir.

-Orta boylu, sağlam yapılı ve yatmaya dayanıklıdır.

-Kışlık gelişme tabiatlı, soğuğa ve kışa dayanıklı, orta erkenci bir çeşittir.

-Kardeşlenme iyidir. Uygun azotlu gübreleme ile tanede dönme azalır.

-Sarı ve kara pasa orta hassastır.

-İç Anadolu ve Geçit Bölgeleri ile benzeri yörelerin taban ve yarı taban alanları için önerilmektedir.

ALTINOVA-2002

Macar Fiği (Vicia panorica)

-Tek yıllık baklagil ve yem bitkisidir.

-Ana sap uzunluğu ortalama 72 cm’dir.

-Ot kalitesi yüksek, yeşil ot verimi ortalama 1,5 ton/da, kuru ot verimi ortalama 485 kg/da, tane verimi ise ortalama 122 kg/da’dır.

-Kışa, kurağa ve soğuğa dayanıklıdır. İlkbahar yağışlarından olumlu etkilenir. Orta erkenci bir çeşittir.

-İç Anadolu Bölgesi ve benzer ekolojiler için önerilen kışlık bir çeşittir.TARM BEYAZI-98 

Macar Fiği (Vicia panorica) 

-Ana sap uzunluğu 40-80 cm’dir. 

-Çiçek rengi beyaz olup çiçekler 13-17 mm uzunluğundan salkım şeklindedir. 

-Tohum rengi siyah benekli ve noktalı, elipsoid yuvarlak şeklindedir. 

-1000 dane ağırlığı 35-50 gr’dır. 

-Kışa dayanıklılığı çok iyi, kurağa dayanıklılığı iyi bir çeşittir. 

-Tahıllar (özellikle arpa) ile karışım halinde kuru ot ve silaj üretmek amacıyla yetiştirilmektedir. 

-Kuru ot verimi 200-400 kg/da, tane verimi 75-150 kg/da’dır. 

-Külleme ve yaprak lekesine dayanıklılığı iyidir. 

-Orta Anadolu Bölgesi ve benzer şartlar için geliştirilmiş kışlık bir çeşittir.