KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİNDE KOÇ KATIMI

 

Damızlık koyun yetiştiriciliğindeki koç katımları işletmelerimizde devam ediyor. Kazım karabekir İşletmemizde koç katımı 15 Eylül 2017 tarihinde yapıldı.

Iğdır ilinde yer alan ve toplam 10.000 baş ile Morkaraman ırkı damızlık koyun yetiştiriciliğinin yapıldığı İşletmede, 6.000  baş anaya 420 baş koç katımı yapılmış olup, 2018 yılında 6.300 baş kuzu üretimi hedefleniyor.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 2014 yılında yapılan işbirliği kapsamında uygulamaya konulan “DAP Bölgesi Koyunculuğunun Geliştirilmesi Projesi” ile Kâzımkarabekir İşletmesinde çiftçilerimiz tarafından yoğun talep gören Mor Karaman ırkının dağıtımına devam ediliyor.

Resmi Gazete’nin 04.06.2014 tarih ve 29020 sayılı nüshasında yayınlanan 2014/6359 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile destekleme kapsamına alınan ve mevcut işletmelerin et üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasının amaçlandığı bu proje ile Doğu Anadolu Projesi (DAP), Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) kapsamındaki illerde; işletmelerimizde yetiştiriciliği yapılan sağlıklı ve üstün genetik kapasiteye sahip Akkaraman, Morkaraman, Anadolu Merinosu, Bafra ve İvesi ırkı koyunlar ile Tiftik Keçisinin dağıtımları yapılıyor.

Mor Karaman 

Morfolojik Özellikleri 

Vücudu kahverengi ve kaba yapağılı olan ırkın kuyruğu yassı ve yağlıdır. Dişileri ve erkekleri genellikle boynuzsuz olan Mor Karaman koyun ırkı uzun bacak yapısına sahiptir. 

Fizyolojik Özellikleri 

Kirli gömlek ağırlığı: 1.5-2.5 kg 

Canlı ağırlık (koyunlar): 30-40 kg 

Canlı ağırlık (koçlar): 40-50 kg 

Laktasyon süresi: 120-150 gün. 

Laktasyon süt verimi: 60-200 kg. 

Döl verimi : % 104-108 

Karkas ağırlığı : 15-20 kg 

Et randımanı: % 50