TİGEM SERTİFİKASYON LABORATUVARININ DENETİMİ YAPILDI

İşletmelerimizde üretilen tohumlukların Sertifikasyon ve Belgelendirme işlemelerini yapmak üzere kurulan ve Bakanlığımızca yetkilendirilen TİGEM Tohumluk Sertifikasyon Laboratuvarının yıllık denetimi 7 Kasım 2017 tarihinde yapıldı.

Bitki Üretim Daire Başkanı Erdinç Kuzuoğlu ve Tohumluk Tescil Ve Sertifikasyon Merkezi (TTSM) Müdürü Mehmet Şahin'in de hazır bulunduğu denetim; Bakanlığımız Tohumculuk Dairesinin görevli personeli ile Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi Müdürlüğü bölüm başkanlarından oluşan komisyon tarafından gerçekleştirildi.

Denetimde laboratuvarımızda bulunan birim sorumluları tarafından işletmelerimizde üretimi yapılan tohumlukların; numune kabul kayıt biriminde kayıtlarının yapılması ve çalışma numunelerinin hazırlanması, safiyet laboratuvarında çeşit ve safiyet işlemlerinin yapılması, çimlendirme laboratuvarında numunelerin ekimi, iklim odalarına alınması ve belirli süre ve sıcaklıklarda çimlenen numunelerin sayımı ve kayıt altına alınması işlemleri ile elde edilen değerler ışığında sertifika belgelerinin hazırlanması çalışmaları hakkında uygulamalı sunumlar yapıldı.

Tohumluk üretimi, sertifikasyon, yönetmelikler, tohumluk dağıtım süreci ve olabilecek aksaklıkların giderilmesi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulan denetimde, TİGEM Sertifikasyon Laboratuvarının benzer laboratuvarlar içerisinde örnek teşkil ettiği ifade edildi. Tahıllar ve yemeklik tane baklagiller konusunda yetkilendirilen laboratuvarımızın sertifikasyon faaliyetlerinin devamına komisyonca karar verildi.

Bilindiği gibi Kuruluşumuzun temel görevlerinden biri olan tohumluk dağıtımının seri şekilde yerine getirilmesi için sertifikasyon işlemlerinin aksatılmadan yapılması amacıyla işletmelerimizin üretimi olan tahıl (buğday, arpa, yulaf, mısır, tritikale) ve yemeklik tane baklagiller (mercimek, nohut, fasulye) tohumluklarının sertifikalandırılması amacıyla Ankara’da TİGEM Tohumluk Sertifikasyon Laboratuvarı 2016 yılında faaliyete başlamıştı.