MALYA TARIM İŞLETMESİNDE KOÇ KATIMI

Damızlık koyun yetiştiriciliği yapılan işletmelerimizde koç katımları devam ediyor.

Kırşehir ilinde yer alan Malya Tarım İşletmesinde koç katımı 15 Eylül 2017 tarihinde yapıldı. Akkaraman ve Malya ırkı koyun yetiştiriciliğinin yapıldığı İşletmede; Malya ırkından 2.600 ana baş, Akkaraman ırkından 2.600 ana baş olmak üzere toplam 5.200 ana baş kadroyla koyunculuk faaliyetleri yürütülüyor.

İşletmede 2018 yılında %40 ikizlik oranıyla 6.500 baş kuzu üretimi hedefleniyor.

Akkaraman Irkı

Morfolojik Özellikleri

Vücut rengi beyaz, orta cüsseli bir ırktır. Ağız, burun, göz etrafında ayaklarında siyah lekeler vardır. Koçları boynuzludur. Kuyruk üç parçalı yuvarlak yapılı ve S harfi görünümündedir. Yapağısı kaba ve karışık, cidago yüksekliği 65 cm civarındadır. Ulaş TİM' deki Kangal tipi ortalama tipe göre daha iridir.

Fizyolojik Özellikleri

Kirli yapağı gömlek ağırlığı: 1,5-2 kg

Canlı ağırlık (koyunlarda): 60-70 kg

Canlı ağırlık (koçlarda): 90-110 kg

Laktasyon süt verimi: 40-55 lt

Döl Verimi: %115-135

Malya Irkı

Morfolojik Özellikleri

Vücut rengi beyazdır, baş ve bacaklarda siyah lekeler bulunabilir. Alman-Et Merinoslarının Akkaraman koyunlarıyla (kombinasyon) melezlemesi yöntemiyle elde edilen ırkın yarım yağlı bir kuyruk yapısı vardır.

Fizyolojik Özellikleri

Kirli yapağı gömlek ağırlığı: 2,4-2,8 kg

Canlı ağırlık (koyunlarda): 45-50 kg

Canlı ağırlık (koçlarda): 70-90 kg

Laktasyon süresi: 120 gün

Laktasyon süt verimi: 30-35 kg

Döl Verimi: % 110

Karkas ağırlığı: 35-45 kg

Et Randımanı: % 45-50