ALTINOVA VE GÖKHÖYÜK İŞLETMELERİMİZDE HUBUBAT HASADI

Genel müdürlüğümüze bağlı Altınova ve Gökhöyük işletmelerinde 2017 yılı hububat hasatları başladı.

Amasya ili sınırları içerisinde bulunan Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürlüğünde 2016-2017 güzlük ekilişlerinin hasadına 7 Temmuz 2017 tarihinde başlandı.

İl protokolünün de katıldığı ve tüm işletmelerimizde olduğu gibi dualarla başlayan hasatta bu sezon güzlük ekilişlerde 3.326 dekar Flamura 85, 5.235 dekar Kate A-1 çeşitleri ile toplamda 8.661 dekar buğday ve 1.138 dekar Altınova 2002 çeşidi tohumluk Macar fiğ alanı hasat edilecek.

Konya ilinde bulunan Altınova İşletmemizde 2016-2017 yılı güzlük ekilişlerin hasadına ise 10 Temmuz 2017 tarihinde başlandı.

İşletmede bu yıl 29.185 dekar Bayraktar 2000, 58.164 dekar Kızıltan 91, 5.394 dekar Cömert 2 olmak üzere toplam 92.743 dekar buğday ile 24.968 dekar Tarm 92 arpa, 6.336 dekar Altınova 2002 tohumluk Macar fiğ, 4.448 dekar Özerbey 03 korunga, 3.061 dekar tohumluk yonca, 457 dekar otlak ayrığı ve çayır düğmesi ile 500 dekar nohut hasadı yapılacak.

 

FLAMURA 85

Ekmeklik- kırmızı- yarı sert- kılçıklı buğday çeşidi

-Erkenci ve yüksek verimlidir.

-Kışlık karakterli bir çeşittir.

-Soğuğa ve kuraklığa dayanıklılığı iyidir.

-Pas hastalıklarına ve Septoria’ya karşı dayanıklıdır.

-Ekmeklik kalitesi çok iyidir.

-Marmara Bölgesi ile kışlık ekim yapılan diğer bölgelerde taban ve yarı taban alanlar için önerilmektedir.

 

 

KATE A-1

Ekmeklik- kırmızı- yarı sert- kılçıksızbuğday çeşidi

-Erkenci olduğu için süne zararından daha az etkilenmektedir.

-Adaptasyon kabiliyeti iyidir.

-Yüksek verimlidir.

-Kalitesinin artırılması için uygun miktarlarda azotlu gübreleme yapılmalıdır.

-Kardeşlenmesi iyidir.

-Kurağa, soğuğa dayanımı orta seviyededir.

-Yatmaya dayanımı orta seviyede, dane dökmeye mukavemeti iyidir.

-Sürme ve rastık hastalıklarına dayanıklıdır.

-Trakya ve geçit bölgelerine tavsiye edilmektedir.

 

 

BAYRAKTAR 2000

Ekmeklik-beyaz-yarı sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Kurak yıllarda Gerek-79’dan daha verimlidir.

-Kalitesi Gerek-79’dan daha iyi olan iddialı yeni bir çeşittir.

-Soğuğa ve kurağa dayanıklıdır.

-Sarı pasa orta dayanıklıdır.

-İç Anadolu ve Geçit Bölgelerinin kıraç ve yarı tabanlı alanları için önerilmektedir.

 

 

KIZILTAN 91

Makarnalık-amber renkli-iri daneli-kılçıklı buğday çeşidi

-Orta boylu ve sağlam yapılıdır.

-Kuraklığa en iyi dayanan makarnalık çeşididir.

-Kışa ve soğuğa dayanıklılığı Kunduru-1149 ve Çakmak-79 çeşitleri ile aynı düzeydedir.

-Verimin, kalitenin ve yüksek gelirin birlikte alındığı bir çeşittir.

-Çinko uygulandığında kuruda ve suluda yüksek verim alınmaktadır.

- Kunduru-1149’dan daha kısa boylu, daha verimli ve aynı kalitededir.

-Tanede dönme azotlu gübre yapılarak engellenir.

-Sarı pasa toleranslı, kahverengi pasa orta dayanıklı olup sürme ve rastığa dayanıklıdır.

-Orta Anadolu ve geçit bölgesinin yarı taban ve taban alanları için önerilmektedir.

 

 

CÖMERT 2

Ekmeklik-kırmızı- sert-kılçıklı buğday çeşidi

-Kalitesi ve verimi yüksektir.

-Yatmaya dayanıklıdır, kardeşlenmesi yüksektir.

-Bitki boyu otalama 85-100 cm’dir.

-Orta erkencidir.

-Kışa, kuraklık stresine orta dayanıklıdır.

-Sarı pas hastalığına karşı orta dayanıklı, kök ve kök boğazı çürüklüğüne karşı toleranslıdır.

-Orta Anadolu Bölgesinin taban ve sulu alanları için önerilmektedir.

 

 

TARM 92

Maltlık-yemlik-arpa çeşidi

-Beyaz tanelidir.

-İki sıralı, orta erkenci, alternatif gelişme tabiatlıdır.

-Kardeşlenmesi yüksek, kurağa, çinko ve bor toksitesine toleranslıdır.

-Kışa ve kuraklığa dayanıklılığı iyidir.

-Yatmaya dayanıklıdır.

-Başak kırıcılığı olmayan harman olma kabiliyeti iyidir.

- Arpa yaprak lekesi, arpa çizgili yaprak lekesi hastalıklarına karşı orta dayanıklıdır.

- Sulu koşullarda yüksek verimlidir.

-İç Anadolu ve Geçit bölgelerinin kıraç, yarı taban ve baklagil ekim nöbeti yapılan alanlarına önerilir.

 

 

ALTINOVA 2002

Macar Fiği (Vicia panorica)

-Tek yıllık baklagil ve yem bitkisidir.

-Ana sap uzunluğu ortalama 72 cm’dir.

-Ot kalitesi yüksek, yeşil ot verimi ortalama 1,5 ton/da, kuru ot verimi ortalama 485 kg/da, tane verimi ise ortalama 122 kg/da’dır.

-Kışa, kurağa ve soğuğa dayanıklıdır. İlkbahar yağışlarından olumlu etkilenir. Orta erkenci bir çeşittir.

-İç Anadolu Bölgesi ve benzer ekolojiler için önerilen kışlık bir çeşittir.

 

 

ÖZERBEY 03

Korunga çeşidi

-Baklagillerden çok yıllık bir yem bitkisidir.

-Fide dönemi dışında kışa, kuraklığa ve soğuğa çok dayanıklıdır.

-Kurak, soğuk iklimlerin ve fakir toprakların en önemli yem bitkisidir.

-Kuru şartlarda yıllık yağışları 300 mm olan yerlerde yılda 1 biçim alınır.

-Kuru ot verimi 350-550 kg/dekar’dır.

-Aynı zamanda iyi bir arı merasıdır.

-İç Anadolu ve benzer ekolojiler iin önerilen bir çeşittir.