Zorunlu İstihdam (14 Temmuz 2010)


1-Genel Müdürlüğümüzde şehit aile ve yakınlarında 1 kişi çalıştırılmaktadır.

2-Genel Müdürlüğümüzde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na 3413 Sayılı yasa ile eklenen Ek–1 inci maddede “Kamu Kurum ve Kuruluşları, reşit olana kadar Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan çocuklar için her yılbaşındaki, hangi statüde olursa olsun serbest kadrolarının binde biri nispetindeki kısmını ayırarak, bu çocuklar arasında yapılacak giriş sınavında başarılı olanlar arasından atama yaparlar” hükmüne yer verilmiştir. Halen Kurumumuzda Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından bakılan çocuklar arasından yapılan giriş sınavında başarılı olanlar arasından 4 kişi
sözleşmeli personel olarak çalıştırılmaktadır.