İşe Alma Prosedürleri (14 Temmuz 2010)


1. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Sözleşmeli olarak açıktan atamalarda izlenen yöntem

Genel Yatırım ve Finansman Programları gereği açıktan atama işlemleri Hazine Müsteşarlığının müsaadelerine istinaden Devlet Personel Başkanlığı kanalı ile KPSS sınavında başarılı olan personeller arasından yapılmaktadır.
 
2.  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne Daimi İşçi alımlarında izlenen yöntem

Kuruluşumuzun açıktan işçi alımları; 09/08/2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29/06/2009 tarih ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Türkiye İş Kurumu aracılığıyla yapılmakta olup, müracaatların İş Kurumuna yapılması gerekmektedir. Kuruluşumuza direkt yapılan müracaatlar dikkate alınmamaktadır.