ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


I) Tarihi

İşletme, 1944 yılında Zirai Kombina olarak kurulmuş, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği adını almış, 1984 yılındaTİGEM bünyesinde faaliyet göstermeye başlamıştır.

II) Varlıklar

Arazi Varlığı


III) Coğrafi Konumu

İşletme Sivas İlinin güneydoğusunda Sivas–Malatya kara ve demiryolları güzergâhında, il merkezine 38 km mesafede olup, rakımı 1385 metredir.

IV) İklimi

20 yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 358,3 mm’dir. 

İşletme bulunduğu rakım ve çevre şartları neticesinde sert karasal bir iklime sahiptir. İlkbahar ve sonbahar ayları kısmen yağışlı, yazları kurak, kışları soğuk ve kar yağışlıdır. Yağış rejimi düzenli olmayıp, yıldan yıla büyük değişiklikler göstermektedir. İşletme güneybatıdan esen sert rüzgârların etkisi altındadır. 

V) Personel Durumu 

İşletmede 31/01/2016 tarihi itibariyle 33 memur, 41 işçi ve 38 taşeron eleman olmak üzere toplam 112 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Üretim Faaliyetleri 

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri 

Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 8.164 dekar arazi sulamaya açılmış, sulanan tarım arazisi 3.663 dekardan 11.827 dekara çıkarılmıştır. 

İşletmenin bitkisel üretim faaliyetleri toprak, iklim ve işletmenin ihtiyacı göz önüne alınarak büyük oranda kuru tarım teknikleriyle yürütülmektedir. Sulu alanlarda ağırlıklı olarak yonca-buğday, nohut-buğday, nohut, tritikale ve patates tohumculuğu tarımı yapılmaktadır. Ekim nöbet sistemi olarak korunga-nadas+hububat modeli uygulanmaktadır. 

Tohumluk ve ot için ekilen korunga bölgeye iyi adapte olmuştur. Hayvancılığın yem ihtiyacını karşılamak ve tohum amacıyla üretimine devam edilmektedir.  

b) Hayvancılık Faaliyetleri 

Koyunculuk Faaliyeti 

İşletmede Akkaraman ırkı ile damızlık koyun yetiştiriciliği yapılmaktadır. Sivas İli Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği ile yapılan işbirliği çerçevesinde 2012 yılında “Kangal Akkaraman Irkı Koyunların Halk Elinde Islahı Projesi” uygulamaya konulmuştur. 

VII) 2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar

Yatırımlar kapsamında:

1.000 ana başlık komple damızlık koyun tesislerinin yapımı, 

2 adet büyük güçlü, 7 adet orta güçlü, 9 adet küçük güçlü traktör ve 3 adet iş makinesi alımı, 

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemlerinin kurulması, 

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması işleri gerçekleştirilmiştir. 

Bu yatırımlar sonucu: 

Nadasta birim akaryakıt tüketimi % 37 azalmış ve iş başarısı % 220 artmıştır.

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 34 azalmış, iş başarısı % 312 artmıştır.

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 42 azalmış ve iş başarısı % 213 artmıştır.

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır. 

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.ULAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
58358 Ulaş / Sivas / TÜRKİYE Ulaş/Sivas
 0 346 781 26 38
 0 505 757 71 88
 0 346 781 21 52