MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


I) Tarihi

İşletme 1942 yılında Malya Zirai Kombina İşletmesi olarak kurulmuş,1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği adını almış olup, 1984 yılından beri TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıklar

Arazi VarlığıIII) Coğrafi Konumu

İşletme Kırşehir İl Merkezinin 27 km kuzey doğusunda, Yerköy İlçesi’nin 55 km güneyinde bulunmaktadır. Ankara’ya 200 km mesafededir. İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak Havzasında, etrafı yüksek dağ ve tepelerle çevrili çanak şeklinde 1100 metre rakımlı Malya Ovası’nda kurulmuştur.

IV) İklimi

20 yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 306,9 mm’dir.

Orta Kızılırmak Havzasında yer alan Malya Tarım İşletmesi arazileri karasal iklimin hüküm sürdüğü iklim kuşağına girmekte, yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı geçmektedir. 1975-2012 yılları arası uzun yılların sıcaklık ortalamaları 10,5 oC, tespit edilen en yüksek sıcaklık 38,5 oC, en düşük sıcaklık -30 oC’dir.

V) Personel Durumu

İşletmede 31/01/2016 tarihi itibariyle 36 memur, 64 işçi ve 69 taşeron eleman olmak üzere toplam 169 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri

Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 818 dekar arazi sulamaya açılmış, sulanan tarım arazisi 1.189 dekardan 2.007 dekara çıkarılmıştır.

Sulu alanlarda ağırlıklı olarak hayvancılığın kaba yem ihtiyacının karşılanması amacıyla yonca üretimi yapılmaktadır.

Kuru tarım alanlarında hububat-nadas-yem bitkileri münavebe sistemi uygulanmakta olup, tohumluk amaçlı buğday, arpa, nohut, fiğ ve korunga üretimleri yapılmaktadır.

İşletmede her yıl hububat verim denemeleri yapılarak, elde edilen sonuçlara göre yeni çeşitler üretim desenine alınmaktadır. Bu yöntemle üretilen buğday Bayraktar-2000 çeşidi bölge çiftçileri tarafından talep gören bir çeşittir.

Hayvancılığın kaba yem ihtiyacının (yonca, fiğ, korunga) tamamı İşletme üretiminden sağlanmaktadır.

b) Hayvancılık Faaliyetleri

Koyunculuk Faaliyeti

İşletmenin koyunculuk ünitesinde Akkaraman ve Malya ırkı koyunlarla damızlık yetiştiriciliği yapılmaktadır. Kuruluş yıllarında Akkaraman ırkı yetiştiriciliği ile faaliyetlerine başlamış olan işletmede, ırk özelliklerini en iyi temsil edecek şekilde seleksiyon yapılarak, elde edilen damızlık materyali üreticilere intikal ettirilmektedir.

Yetiştiriciliği sadece bu İşletmede yapılan Malya kırkı, Alman Et Merinosu ile Akkaraman ırkının melezlenmesi sonucu, % 68.75 Akkaraman, % 31.25 Merinos genotipinde elde edilmiştir.

VII) 2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar

Yatırımlar kapsamında:

2.000 ana başlık damızlık koyun tesisi yapımı,

4 adet büyük güçlü, 7 adet orta güçlü, 10 adet küçük güçlü traktör alımı,

2 adet kendi yürür ilaçlama makinesi, 6 adet iş makinesi ve 1 adet itfaiye aracı alımı,

10.000 ton kapasiteli mahsül muhafaza silosu ve ambar ile20 ton/saat kapasiteli tohum hazırlama tesisi kurulumu,

Mevcut tohum hazırlama tesislerinde renk ayırıcı sistem, paketleme, paletleme ve foklift ile istifleme sistemlerinin kurulumu,

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemlerinin kurulması,

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu yatırımlar sonucu:

Nadasta birim akaryakıt tüketimi % 38 azalmış ve iş başarısı % 218 artmıştır.

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 30 azalmış, iş başarısı % 181 artmıştır.

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 34 azalmış ve iş başarısı % 144 artmıştır.

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır.

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.MALYA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
40760 Boztepe / Kırşehir / TÜRKİYE Boztepe/Kırşehir
 0 386 515 41 40
 0 505 790 69 01-02
 0 386 515 41 44