GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


I) Tarihçesi

İşletme, 1940 yılında, Gözlü Gurup Amirliği Ziraat Kombinası adı altında Açık Tarım İşletmesi olarak kurulmuştur. 1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği olan işletme,1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıklar

Arazi VarlığıIII) Coğrafi Konum

Gözlü Tarım İşletmesi Konya İli, Sarayönü ilçesi sınırları içerisinde, Konya’ya 78 km ve Sarayönü’ne 28 km uzaklıkta bulunmaktadır.

IV) İklimi

20 yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 326,1 mm’dir.

İşletmenin bulunduğu bölgede kış mevsimi soğuk ve yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçmektedir. Karasal iklim özelliklerini taşıyan bölgede yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında alınır. Her yıl Mart ve Nisan aylarında esen rüzgar hızı saatte bazen 100–120 km’ye ulaşmakta ve erozyona sebep olmaktadır. Bu yüzden İşletmede 225 km orman şeridi tesis edilmiştir.

V) Personel Durumu

İşletmede 01/01/2018 tarihi itibariyle 60 memur, 107 işçi ve 253 taşeron eleman olmak üzere toplam 420 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri

Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 35.129 dekar arazi sulamaya açılmıştır.

Sulu tarım alanlarında tohumluk amaçlı buğday, münavebe amaçlı yağlık ayçiçeği ile hayvancılığın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yonca, korunga, silaj mısır ve hasıl fiğ üretimi yapılmaktadır.

Kuru tarım arazilerinde tohumluk amacıyla buğday, arpa, tohumluk fiğ üretimi yapılmaktadır. Ekiliş üzerine düşen yağış miktarının verimi belirleyen en önemli unsur olduğu İşletme ekolojisinde kuru ve soğuk iklim şartlarına adapte olan, arazinin taşlı ve sığ toprak yapısını en iyi şekilde kullanabilecek hububat ve yem bitkilerine ağırlık verilmektedir.

b) Hayvancılık Faaliyetleri

1) Sığırcılık Faaliyeti

İşletmede sığırcılık faaliyetleri ilk olarak 2014 yılında Esmer ırkı ile başlatılmıştır. Halen Esmer ve Simental ırklarıyla devam edilmektedir.

2) Koyunculuk Faaliyeti

İşletmede Akkaraman, Acıpayam ve Bafra ırkları ile damızlık koyun yetiştiriciliği yapılmaktadır. Akkaraman koyunu İç Anadolu Bölgesinin yerli koyun ırkıdır. Süt verimi 30-35 kg, yapağı verimi 2-2,5 kg civarında olup, ince ve kısa lülelidir. Canlı ağırlık koyunlarda 60-70 kg, koçlarda ise 80-90 kg'dır. Acıpayam tipi koyunu; Doğu Friz, İvesi ve Dağlıç koyunlarının melezlenmesiyle oluşturulmuştur. Dağlıç ırkının yetiştirildiği yörelerde ıslah edici bir tip olarak kullanılmaktadır. Doğumda kuzu sayısı, %130-140'tır. Kuzuların dördüncü ay ağırlığı 30-40 kg'dır.

VII) 2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar

Yatırımlar kapsamında:

2.000 ana başlık biyogaz ünitesi dahil damızlık sığırcılık tesisi yapımı,

12.000 ana başlık damızlık koyunculuk tesisi yapımı,

5.000 ton kapasiteli mahsul muhafaza silosu, 20 ton/saat kapasiteli tohum hazırlama tesisi kurulumu,

2 adet renk ayırıcılı sistem, 2 adet kendi yürür ilaçlama makinesi alımı,

7 adet iş makinesi, 1 adet itfaiye aracı alımı,

4 adet büyük güçlü, 8 adet orta güçlü, 15 adet küçük güçlü traktör alımı,

Mevcut tohum hazırlama tesislerinde renk ayırıcı sistem, paketleme, paletleme ve foklift ile istifleme sistemlerinin kurulması,

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemlerinin kurulması,

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu yatırımlar sonucu: 

Nadasta birim akaryakıt tüketimi % 39 azalmış ve iş başarısı % 262 artmıştır.

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 24 azalmış, iş başarısı % 213 artmıştır.

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 43 azalmış ve iş başarısı % 176 artmıştır.

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır.

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.GÖZLÜ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Sarayönü / Konya / TÜRKİYE Sarayönü/Konya
 0 332 622 87 01
 -
 0 332 622 87 07