KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


I) Tarihi

İşletme, 1938 yılında Devlet Ziraî İşletmeleri Kurumuna bağlı olarak kurulmuş, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği adını almış olup, 1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıkları

Arazi Varlığı


III) Coğrafi Konumu

Tuz Gölü’nün 30 km güney-doğusunda, Konya Kapalı Havzasında 25.491 dekarlık arazi üzerinde kurulmuştur. Aksaray İline 22 km, Ankara–Adana Karayoluna 5 km, Ankara’ya 205 km, Konya’ya 170 km ve Kayseri’ye 180 km mesafededir.

IV) İklimi

20 yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 310 mm’dir.

Konya Kapalı Havzasının küçük bir parçasını oluşturan Aksaray Ovası’nda bulunan İşletmede yazlarısıcak ve kurak, kışlar soğuktur. Karasal İklimin hakim olduğu İşletmede donlu günler en çok Ocak, Şubat ve Aralık aylarında görülmektedir.

V) Personel Durumu

İşletmede 31/01/2016 tarihi itibariyle 47 memur, 24 işçi ve 140 taşeron eleman olmak üzere toplam 211 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri

İşletme, TİGEM işletmeleri içerisinde en fazla sulu tarım alanına sahip işletme olup, kültüraltı arazisinin %93’ü sulanabilmektedir. Tamamı klasik yüzey sistemi ile sulanan tarım arazileri modern basınçlı sistemlerle sulanabilir duruma getirilmiştir.

İşletmenin sulu tarım alanlarında tohumluk amaçlı yonca, buğday, arpa, korunga ve fiğ üretimleri yapılmaktadır. Ayrıca, hayvancılığın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yonca, fiğ, tritikale ve hasıl mısır üretimleri yapılmaktadır.

TİGEM işletmelerindeki yonca tohumluğu mahsul üretimlerinin tamamı İşletmede toplanmakta ve en son teknolojiye sahip “Dekskütör Tesisi”nde tohumluk olarak hazırlanarak, ülkemizin tüm bölgelerine dağıtımı yapılmaktadır. Yonca tohumluk üretimi ve dağıtımı yönüyle Koçaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü ülkemizde bir sembol olmuştur.

Hububat üretiminde, bölge çiftçilerinin talepleri dikkate alınarak üretilecek hububat çeşitleri belirlenmektedir. Hububat üretiminin tamamına yakını sulu tarım alanlarında yapıldığı için ürünlerin hektolitre ağırlıkları sürekli olarak standartların üzerinde çıkmakta, dolayısıyla Aksaray ve Konya havzasında en fazla Koçaş Tarım İşletmesi tohumluklarına talep gelmektedir.

Hayvancılığın kaba yem ihtiyacının tamamı İşletme üretimleri ile karşılanmaktadır.

b) Hayvancılık Faaliyetleri

Sığırcılık Faaliyetleri

İşletmede 2009 yılında hizmete açılan, en ileri teknolojilerle donatılmış 2000 ana başlık damızlık sığır tesislerinde Siyah Alaca ırkı damızlık sığır yetiştiriciliği sürdürülmektedir. Ülkemizde bir ilk olarak Karacabey İşletmesi ile birlikte bu işletmede 60 başlık dönerli sağım sistemi kurulmuş, yemleme, bakım ve süt üretiminde Avrupa standartlarına ulaşılmıştır.

VII) 2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar

Yatırımlar kapsamında:

2.000 anabaşlık damızlık sığır tesisi yapımı,

2 adet büyük güçlü, 11 adet orta güçlü, 10 adet küçük güçlü traktör alımı,

3 adet doğrudan ekim makinesi, 1 adet kendi yürür ilaçlama makinesi, 1 adet renk ayırıcı sistem alımı,

6 adet iş makinesi ve 1 adet itfaiye aracı alımı,

2.000 ton/saat kapasiteli mahsul muhafaza silosu yapımı,

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemlerinin kurulumu,

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapımı işleri gerçekleştirilmiştir.        

Bu yatırımlar sonucu:

Nadasta birim akaryakıt tüketimi % 10 azalmış ve iş başarısı % 111 artmıştır.

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 39 azalmış, iş başarısı % 160 artmıştır.

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 20 azalmış ve iş başarısı % 177 artmıştır.

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır.

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.KOÇAŞ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
68100 Merkez / Aksaray / TÜRKİYE Merkez/Aksaray
 0 382 233 25 00
 0 505 257 09 07
 0 382 233 25 03