ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

I) Tarihçesi

Mercimek Aygır Deposu olarak 1927 yılında kurulan, adı altında kurulmuş ve Haralar ve İnekhanelerin Devlet Üretme Çiftlikleri ile birleşmesiyle 1984 yılından itibaren TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıkları

Arazi VarlığıIII) Coğrafi Konumu

İşletme Adana İli, Ceyhan İlçesi sınırları içerisinde yer almakta olup, ilçe merkezinin 12 km kuzeyinde, Kadirli – Kozan Karayolu üzerindedir.

IV) İklimi        

20yıllık ekiliş üzerine düşen yağışortalaması 641 mm’dir.

Kışları ılık ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak geçen tipik Akdeniz iklimine sahip İşletmede en yağışlı dönem Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarında, nadiren de olsa Mart ve Nisan aylarında don yaşanmaktadır. Sıcak ve kurak günler ise Haziran ayından başlayarak Eylül ayına kadar devam edebilmektedir. Bu aylarda ortalama sıcaklık 25-30 °C civarında olmakta, ortalama nispi nem % 65-75 arasında seyretmekte ve sabahın erken saatlerinde ile akşamın ilk saatlerinde % 80 - % 90 seviyesine çıkabilmektedir.

V) Personel Durumu

İşletmede 31/01/2016 tarihi itibariyle 47 memur, 48 işçi ve 96 taşeron eleman olmak üzere toplam 191 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri

Kuru tarım sahalarında buğday, ayçiçeği, fiğ ve kanola ekilişleri yapılmaktadır. Buğday üretiminin tamamı tohumluk amaçlı olup, kuru ziraat sahalarının 1/3'ünde münavebe amaçlı yağlık ayçiçeği ekilmektedir.

Sulu ziraat sahalarında, 1. ve 2. ürün olarak; mısır, pamuk, soya, kanola gibi tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan ürünlere üretim deseninde yer verilmektedir. Mısır ve soyanın aynı zamanda tohumluk üretimi de yapılmaktadır.

Yine sulu ziraat sahalarının bir kısmında özel sektör firmalarıyla gerek sözleşmeli, gerek münavebe amaçlı yıllık arazi kiralama yoluyla, sertifikalı fidan, yer fıstığı, patates ve cipslik mısır üretimleri de yapılarak, bölgede istihdamın arttırılmasına yönelik faaliyetlere de imkân sağlanmaktadır.

Yem bitkileri olarak; hayvancılık şubesinin kaba yem ihtiyacını karşılamak üzere sulu sahalarda yonca, silajlık mısır, kuru sahalarda ise fiğ üretimi yapılmaktadır.

Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 4.049 dekar arazi sulamaya açılmış, sulanan tarım arazisi 11.205 dekardan 15.254 dekara çıkarılmıştır.

b) Hayvancılık Faaliyetleri

Sığırcılık faaliyetleri

İşletmede Siyah Alaca ırkı sığırlarla süt sığırcılığı yapılmaktadır. Sütçü sığır tipinin en irilerinden olan işletme hayvanlarında ergin canlı ağırlık dişilerde, 550–700 kg erkeklerde, 750–900 kg civarındadır. Vücut ve meme yapısı sütçü inek tipine uygundur. Beside erkekler 14–16 ayda 500 kg canlı ağırlığa ulaşmaktadır. Buzağıların doğum ağırlığı 35–45 kg arasındadır.

Bölgede süt sığırcılığı, üretici birlikleri eli ile hızlı bir gelişim göstermektedir. Yetiştiricilerin ihtiyacı olan yüksek vasıflı damızlıklar da bu işletmeden temin edilmektedir. Bunun yanı sıra yetiştiricilere kültür ırkı sığır yetiştiriciliğinin yaygınlaşması amacıyla hayvan besleme, bakım, sağım ve yetiştirme konularında eğitici bilgiler verilerek, hayvan yetiştiriciliğinin daha bilimsel metotlarla yapılmasına yardımcı olunmaktadır.

VII) 2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar

Yatırımlar kapsamında:

Mevcut damızlık sığırcılık tesislerinin modernizasyonu ve kapasite artırımı,

2 adet büyük güçlü, 26 adet küçük güçlü traktör alımı,

3 adet doğrudan ekim makinesi, 1 adet kendi yürür ilaçlama makinesi alımı,

5 adet iş makinesi, 1 adet itfaiye aracı alımı,

1 adet 8 ton/saat kapasiteli tohum hazırlama tesisi ve 1 adet renk ayırıcı sistem kurulumu,

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemleri,

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı ile çevre düzenlemelerinin yapılması işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu yatırımlar sonucu: 

Nadasta birim akaryakıt tüketimi % 12 azalmış ve iş başarısı % 320 artmıştır.

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 28 azalmış ve iş başarısı % 382 artmıştır.

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 32 azalmış ve iş başarısı % 150 artmıştır.

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır.

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.ÇUKUROVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
01921 Ceyhan / Adana / TÜRKİYE Ceyhan/Adana
 0 322 648 40 58
 0505 457 67 77
 0 322 648 42 17