GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


I) Tarihçesi

İşletme, 1944 yılında, Devlet Ziraî İşletmeleri Kurumuna bağlı olarak kurulmuş, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği adını almıştır. 1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıkları

Arazi VarlığıIII) Coğrafi Konum

İşletme, Orta Karadeniz Bölgesinde yer alan Amasya İline bağlı olup, Amasya–Çorum Karayolunun 22. km’si üzerinde ve Ankara’ya 316 km uzaklıktadır. İşletme merkezi söz konusu karayolundan 1 km içerdedir.

IV) İklimi

20 yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 326 mm’dir. Yıllık ortalama en yüksek nispi nem % 82,8 ve ortalama en düşük nispi nem % 28’dır.

V) Personel Durumu

İşletmede 31/01/2016 tarihi itibariyle 36 memur, 37 işçi ve 56 taşeron eleman olmak üzere toplam 129 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri

Sulu tarım alanlarında tohumluk amaçlı buğday, yonca ve fiğ, münavebe amaçlı yağlık ayçiçeği ile hayvancılığın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yonca, silaj mısır ve hasıl fiğ üretimi yapılmaktadır.

Kuru tarım alanlarında, tohumluk amaçlı buğday, nohut ve fiğ üretimi yapılan işletmede, münavebeyi sağlamak amacıyla sulu alanların bir kısmında özel sektör firmaları ile sözleşmeli şeker pancarı tohumu-fidesi üretimi ve kiralama yolu ile soğan-patates üretimi yapılmaktadır.

İşletme hayvancılığının kaba yem ihtiyaçlarının tamamı İşletme üretiminden karşılanmaktadır.

8 ton/saat kapasiteli tohum hazırlama tesisinde her yıl ortalama 2.700 ton buğday, 21 ton nohut ve 33 ton fiğ tohumlukları hazırlanarak, ülkemiz çiftçilerine dağıtımı gerçekleştirilmektedir.

Bu İşletmenin sulama potansiyeli oldukça yüksek olup, yapılacak olan baraj ile sulama kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. Sulu koşullarda tarım yapılan işletme arazilerinin dışında kalan araziler, potansiyel olarak sulu tarıma uygun özelliktedir. Bu arazilerin sulamaya açılması, DSİ tarafından yapımı sürdürülen Geldingen Ovası 2. Kısım Projesi’nin gerçekleşmesi ve sulama şebekesinin İşletmeye ulaşmasıyla mümkün olacaktır. Yatırım gerçekleştiğinde kültüraltı arazilerin tamamı sulanabilecektir.

b) Hayvancılık Faaliyetleri

1) Sığırcılık Faaliyeti

İşletmede, süt yönüyle verimli Jersey ırkı ile sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır. Jerseyler süt sığır ırklarının en ufak yapılısı olup inekleri ortalama 400 kg canlı ağırlıktadır. Jersey sığır ırkının rengi açık kahverenginden siyaha kadar değişmekle birlikte en yaygn olan geyik rengidir, bazların da beyaz alacalık görülebilir.

Meme yapısı ve meme bağlantıları yönünden seçkin özeliklere sahip olan Jerseyler, süt ırkları içinde yemi en ekonomik şekilde süte çeviren sığır ırkıdır. Jersey ırkı laktasyonda % 5-6 yağlı, 3.500-4.500 kg süt verir.

2) Koyunculuk Faaliyeti

İşletmede, döl ve süt verimi yüksek Sakız ırkı koçlar ile (%75) Karayaka ırkı koyunların (%25) melezi olan Bafra ırkı koyun yetiştiriciliği yapılmaktadır. Uzun yıllar çalışılarak elde edilen bu koyunlardan bir batında iki ile dört arasında kuzu alınabilmektedir. Bafra ırkı koyunun adaptasyon ve sürü kabiliyeti iyi olup, canlı ağırlıkları ortalama 60-65 kg’dır. Ülkemizde, sadece Gökhöyük Tarım İşletmesinde yetiştirilen bu koyunlardan her yıl ortalama 1.000 baş damızlık satışı yapılacak seviyeye ulaşılmıştır. Irk tescili tamamlanmış olan Bafra koyunları, bölge ve ülke koyunculuğun genetik yapısının iyileştirilmesine önemli katkılar sağlamaktadır.

VII) 2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar

Yatırımlar kapsamında:

Damızlık sığır tesisinin modernizasyonu,

1.000 ana baş damızlık koyun tesisi yapımı,

2 adet büyük güçlü, 4 adet orta güçlü, 12 adet küçük güçlü traktör alımı,

13 adet ekim makinesi, 1 adet doğrudan ekim makinesi, 1 adet kendi yürü ilaçlama makinesi alımı,

1 adet renk ayırıcılı sistem kurulması,                                                                               

5 adet iş makinesi alımı,

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemlerinin kurulması,

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu yatırımlar sonucu: 

Nadasta birim akaryakıt tüketimi % 4 azalmış ve iş başarısı %69 artmıştır.

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi %23 azalmış, iş başarısı % 121 artmıştır.

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 2 azalmış ve iş başarısı % 100 artmıştır.

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır.

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.GÖKHÖYÜK TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
05100 Merkez / Amasya / TÜRKİYE Merkez/Amasya
 0 358 273 52 97
 0 505 670 48 43
 0 358 273 52 14