ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

I) Tarihçesi

İşletme,1815 yılında, Çiftlikat’ı Hümayun olarak kurulmuş, 1908 yılında lağvedilmiş ve araziler hazineye devredilmiştir. 1934 yılında Çifteler Harası olarak tekrar kurulan işletme, 1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıkları

Arazi Varlığı

III) Coğrafi Konumu

İşletme Merkez arazisi Eskişehir-Mahmudiye-Çifteler-Afyon karayolu üzerinde ve Mahmudiye İlçesine sınır olup, Eskişehir’e 53 km, Ankara’ya 214 km mesafededir.

IV) İklimi

20 Yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 259,6 mm’dir.

İşletme, arazilerinin İç Batı Anadolu Bölgesinde bulunması nedeniyle, geçit kuşağı iklim özellikleri taşımaktadır. Yazları genel olarak sıcak ve kurak, kışları yağışlı ve oldukça soğuk geçmektedir. Yağışlar genellikle kış ve ilkbahar aylarında görülür. İlk donlar Ekim ayının 3.Haftasında, son donlar ise Nisan ayının 3.haftasındadır.

V) Personel Durumu

İşletmede 31/12/2016 tarihi itibariyle 59 memur, 27 işçi ve 152 taşeron eleman olmak üzere toplam 238 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri

Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 13.194 dekar arazi sulamaya açılmış, sulanan tarım arazisi 4.399 dekardan 17.593 dekara çıkarılmıştır.

Sulu tarım alanlarında tohumluk amaçlı buğday, yonca ve hayvancılığın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yonca ve silaj mısır üretimi yapılmaktadır.

Kuru ziraat uygulaması yapılan alanlarda buğday-nadas münavebe sistemi uygulanmaktadır. Bu alanlardaki üretimlerin tamamı tohumluk amaçlıdır.

Bölgenin şartlarına adapte olmuş, verim ve kalite değerleri yüksek buğday ve arpa çeşitlerini tespit etmek amacı ile farklı çeşitlerle beş farklı desende bölge çeşit ve verim denemesi kurulmuştur.

b) Hayvancılık Faaliyetleri

1) Sığırcılık Faaliyeti

İşletmede, et ve süt yönüyle kombine verimli Esmer ırkı ile damızlık sığırcılık yapılmaktadır. 2009 yılında 418 anabaş kadro ile yapılmakta olan damızlık sığır yetiştiriciliğinde, 2010 yılında hizmete açılan 2000 ana başlık komple tesislerin devreye girmesiyle, ana kapasitenin 2017 yılında 2.000 ana başa çıkarılması hedeflenmiştir.

Ayrıca, sığır yetiştiriciliği sonucu elde edilen çiftlik gübresinin çevre kirliliğine neden olmadan bitkisel üretim alanlarında kullanılması ve enerji elde edilmesi amacıyla sığırcılık tesislerine 225 KW gücünde biyogaz tesisi kurularak 2016 yılında hizmete açılacaktır.  

2) Tiftik Keçisi Yetiştiriciliği

İşletmede, ülkemiz gen kaynaklarının korunması ve yaşatılması amacıyla tiftik (Ankara) keçisi yetiştiriciliği yapılmaktadır.

3) Safkan Arap Atı Yetiştiriciliği

İşletme, kuruluş yıllarından beri atçılık faaliyetlerini sürdürmektedir. Ordunun at ihtiyacını karşılamaya yönelik olan bu faaliyet, teknolojinin ilerlemesi ile atın iş, ulaşım ve savaş aracı olarak kullanılması önemini kaybedince, geleneksel ata sporumuz olan at yarışları için Safkan Arap atı yetiştiriciliğine dönüşmüştür. Ülkemiz atçılık sektörüne her yıl ortalama 72 baş koşu performansı yüksek yarış tayı kazandırılmaktadır.

VII) 2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar

Yatırımlar kapsamında:

2.000 ana baş damızlık sığırcılık tesisi ve 1 adet sığırcılık biyogaz tesisi yapımı,

125 başlık at tavlası yapımı,

1 adet büyük güçlü, 2 adet orta güçlü, 24 adet küçük güçlü traktör alımı,                                               

1 adet itfaiye aracı, 6 adet iş makinesi alımı

1 adet doğrudan ekim makinesi, 1 adet kendi yürür ilaçlama makinesi alımı

3.000 ton kapasiteli mahsul muhafaza silosu ve ambar yapımı,

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemleri,

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu yatırımlar sonucu: 

Toprak İşleme faaliyetlerinden nadas’ta birim akaryakıt tüketimi % 34 azalmış ve iş başarısı % 344 artmıştır. İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 39 azalmış ve iş başarısı % 383 artmıştır.

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 9 azalmış ve iş başarısı % 138 artmıştır.

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır.

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
26800 Mahmudiye / Eskişehir / TÜRKİYE Mahmudiye/Eskişehir
 0 222 611 30 29
 0505 588 94 85-86
 0 222 611 30 77