ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ

 

I) Tarihçesi

İşletme, 1942 yılında Gözlü Ziraat İşletmesi’ne bağlı açık işletme şeklinde kurulmuştur. 1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği adını alan İşletme, 1984 yılından buyana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıkları

Arazi Varlığı

antınova >> Yeni-Microsoft-Excel-Çalışma-Sayfası (1)

III) Coğrafi Konumu

İşletme, Konya İline bağlı Kadınhanı İlçesinin 60 km kuzeyinde, Ankara’ya 189 km, Konya’ya 120 km uzaklıktadır.

IV) İklimi

20yıllık ekiliş üzerine düşen yağışortalaması 314,6 mm’dir.

İç Anadolu Bölgesine hakim olan karasal iklime sahiptir. Yıl içerisindeki dağılımı düzensiz olan yağışlar çoğunlukla kış, ilkbahar ve sonbahar aylarında görülmektedir.

V) Personel Durumu

İşletmede 31/12/2016 tarihi itibariyle 55 memur, 88 işçi ve 157 taşeron eleman olmak üzere toplam 300 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Tarımsal Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri

Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 35.833 dekar arazi sulamaya açılmış, sulanan tarım arazisi 5.449 dekardan, 41.282 dekara çıkarılmıştır.

Sulu tarım arazilerinin büyük bir kısmında yem bitkileri (yonca, silaj mısır) üretimi yapılmaktadır. Hayvancılığın kaba yem ihtiyacının (yonca, fiğ, korunga ve silaj mısır) tamamı işletme üretiminden karşılanmaktadır.

Kuru tarım alanlarında hububat-nadas-yem bitkileri münavebe sistemi uygulanmakta olup tohumluk amaçlı buğday, arpa, fiğ ve korunga üretimleri yapılmaktadır.

2015 yılından itibaren ülkemiz özel sektör tohumculuk firmalarının ihtiyaç duyduğu izolasyon mesafesini sağlayan büyük ölçekli sulu tarım arazi talepleri önemli ölçüde karşılanmaya başlanmış, ülkemizin üretim açığı olan çeşitlerden patates, ayçiçeği, sebze ve yem bitkileri sertifikalı tohum üretim miktarları artırılmıştır.

İşletmede tohum hazırlama tesis kapasitesi 14 ton/saatten 40 ton/saate çıkarılmış, lazer teknolojisi ile çalışan ve tohum safiyetini %99,8 oranına çıkaran cihazlar monte edilmiş; sertifikalı tohumların kısa sürede hazırlanması, tohum sevkiyatında zaman kaybına mahal verilmemesi ve işçilikten azami tasarrufun sağlanması amacıyla paketleme, barkotlama, paletleme ve forklift ile yükleme sistemleri oluşturularak, sertifikalı tohum üretiminde uluslararası standartlara ulaşılmıştır.

b) Hayvancılık Faaliyetleri

1) Sığırcılık Faaliyeti

Bölgeye adapte olmuş, et ve süt yönüyle gelişmiş kombine verimli Esmer ırkı damızlık süt sığırcılığı yapılmaktadır.

2) Koyunculuk Faaliyeti

İşletmede etçi özelliği ile öne çıkmış olan Anadolu Merinosu ırkı koyunculuk faaliyeti sürdürülmektedir.

3) Ceylan Yetiştiriciliği Faaliyeti

Ülkemiz gen kaynaklarının korunması ve yaşatılması adına işletmede sınırlı kapasite ile Asya Ceylanı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

VII) 2009 - 2015 Yılı Projeli Yatırımlar

Yatırımlar kapsamında:

6.000 ana baş damızlık koyun tesisi yapımı,

8 adet büyük güçlü, 10 adet orta güçlü ve14 adet küçük güçlü traktör alımı,

9 adet iş makinesi, 3 adet kendi yürür ilaçlama makinesi, 1 adet doğrudan hububat ekim makinesi alımı,

2 adet itfaiye aracı ve 1 adet hasta nakil aracı alımı,

10.000 ton kapasiteli mahsul muhafaza silosu, 40 ton kapasiteli tohum hazırlama tesisi kurulumu,

Mevcut tohum hazırlama tesislerinde renk ayırıcılı sistem, paketleme, paletleme ve foklift ile istifleme sistemlerinin kurulumu,

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemleri,

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması, arazi hudutlandırma ve işletme içi yol çalışmaları işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu yatırımlar sonucu: 

Toprak İşleme faaliyetlerinden nadasta birim akaryakıt tüketimi % 40 azalmış ve iş başarısı % 216 artmıştır.

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 10 azalmış ve iş başarısı %86 artmıştır.

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 28 azalmış ve iş başarısı % 110 artmıştır.

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi %47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır.

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi %22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır. 

ALTINOVA TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
42800 Kadınhanı / Konya / TÜRKİYE Kadınhanı/Konya
 0 332 846 43 20
 0 505 918 55 50
 0 332 846 43 25