DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


I) Tarihçesi

İşletme, 1935 yılında, Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna bağlı olarak kurulmuş, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği adını almıştır. 1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıkları

Arazi VarlığıIII) Coğrafi Konumu

Toplam 34.132 dekar alan üzerine kurulmuş olan İşletmenin etrafında Dalaman Ovası, Fethiye, Marmaris ve Köyceğiz ile güneyde Akdeniz bulunmaktadır.

IV) İklimi

20 yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 902,2 mm’dir.

Dalaman İlçesi yazları çok sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçen subtropik bir iklime sahiptir. Yağışlar genellikle yağmur şeklinde, çoğunlukla kış mevsiminde olmaktadır. Sıcaklık nadiren sıfırın altına düşmektedir. Yılın en soğuk ayları Aralık ve Ocak, en sıcak ayları ise Haziran, Temmuz ve Ağustos’tur.

V) Personel Durumu

 İşletmede 31/01/2016 tarihi itibariyle 50 memur, 29 işçi ve 147 taşeron eleman olmak üzere toplam 226 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri

Tarla arazilerinin sulu alanlarında birinci yıl buğday ve ikinci ürün (silaj mısır, dane mısır), ikinci yıl ise yazlık çeşitlerin (tohumluk amaçlı mısır, ayçiçeği, silaj mısır) ekilişleri ile oluşan münavebe sistemi uygulanmaktadır. 

Kuru tarım alanlarında ise buğday-fiğ münavebesi uygulanarak, bu alanlarda da her yıl üretim yapılmaktadır. 

Kompozit Arifiye mısır tohumluğu üretimi ülkemizde sadece Dalaman Tarım İşletmesinde yapılmakta olup, ülkemizin tüm bölgelerine her yıl ihtiyaca göre dağıtım yapılmaktadır. 

Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 11.830 dekar arazi sulamaya açılmış, sulanan tarım arazisi 12.539 dekardan 24.369 dekara çıkarılmıştır.

İşletmede narenciye tesislerinde 2009-2010 sezonu için 5.420 dekarlık narenciye tesisinde 11,45 bin tonluk ürün için Avrupa Birliği standartlarına uygunluk (GLOBALGAP) ve İyi Tarım Uygulamaları (İTU) sertifikaları vardır. 

b) Hayvancılık Faaliyetleri 

Sığırcılık faaliyetleri 

İşletme faaliyetlerinden önemli bir bölümünü sığırcılığın teşkil ettiği işletmede Siyah Alaca ve Esmer ırkları ile sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

Polikültür tarımının yapıldığı bölgede subtropik iklimin hâkim olması nedeniyle kültür ırkı hayvancılığın yapılması kaçınılmaz bir zorunluluk olmuştur. Bölgede damızlık hayvan materyalinin temin edilebildiği tek kamu kuruluşu Dalaman Tarım İşletmesidir. 

Bilgisayar kontrollü 2x20 başlık sağım sistemi ile 40 baş inek aynı anda sağılmakta, sütler el değmeden soğutucu tanklara aktarılarak +4 0C de muhafaza altına alınmaktadır.

VII) 2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar 

Yatırımlar kapsamında: 

Damızlık sığırcılık tesisi ünitesinin tamamlanması, 

2 adet büyük güçlü, 8 adet orta güçlü, 28 adet küçük güçlü traktör alımı, 

1 adet itfaiye aracı, 4 adet iş makinesi alımı, 

1 adet kendi yürür ilaçlama makinesi, 1 adet doğrudan ekim makinesi alımı, 

2.000 ton mahsul muhafaza silosu yapımı, 

Tarihi idare binası restarasyonu,

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemlerinin kurulması, 

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı ile çevre düzenlemelerinin yapılması işleri gerçekleştirilmiştir. 

Bu yatırımlar sonucu: 

Toprak İşleme faaliyetlerinden nadas’ta birim akaryakıt tüketimi % 4 azalmış ve iş başarısı % 108 artmıştır. 

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi %28 azalmış, iş başarısı % 112 artmıştır. 

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 10 azalmış ve iş başarısı % 125 artmıştır. 

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır. 

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
48770 Dalaman / Muğla / TÜRKİYE Dalaman/Muğla
 0 252 692 37 20
 0 505 457 55 18
 0 252 692 52 29