KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


I) Tarihçesi

İşletme, 1953 yılında, Iğdır Devlet Üretme Çiftliği adıyla kurulmuş faaliyetlerde bulunmuş ve 1984 yılından itibaren ise TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıkları

Arazi VarlığıIII) Coğrafi Konumu

Iğdır’ın Aralık İlçesi sınırları içinde yer alan İşletme, Iğdır’a 65 km. ve Aralık İlçesine 15 km. uzaklıktadır. İşletme Doğu Anadolu Bölgesinde Iğdır Ovasının dil bölümünde yer almakta, Ermenistan, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti ve İran ile sınır teşkil etmektedir.

IV) İklimi

20 Yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 224,6 mm.

İşletmede, karasal iklime sahip Doğu Anadolu Bölgesinde yer almasına rağmen ılıman bir iklime sahiptir.

V) Personel Durumu

İşletmede 31/01/2016 tarihi itibariyle 15 memur, 1 işçi ve 56 taşeron eleman olmak üzere toplam 72 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri

İşletmede hayvanların kuru ot ve kesif yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yonca ve fiğ kur ot üretilmektedir.

b) Hayvancılık Faaliyetleri

1) Sığırcılık faaliyetleri

İşletmede 2012 yılından itibaren sığır yetiştiriciliği yapılmamaktadır.

2) Koyunculuk Faaliyetleri

İşletmenin koyunculuk ünitesinde Morkaraman ırkı damızlık koyun yetiştiriciliği yapılmaktadır.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile 2014 yılında yapılan işbirliği kapsamında Kazımkarabekir İşletmesinde DAP Bölgesi Koyunculuğunun Geliştirilmesi Projesi uygulamaya konulmuş, proje kapsamında 10 yıllık süreç içerisinde bölge yetiştiricilerine 67 bin baş üstün vasıflı Morkaraman ırkı damızlık koç ve koyunun TİGEM tarafından karşılanması planlanmıştır.

VII) 2009-2015 Yılı Projelendirilen Yatırımlar Kapsamında

4.300 ana başlık damızlık koyun tesisi yapılması,

3 adet iş makinesi,

3 adet ekim makinesi,

2 adet küçük güçlü traktör alınması,

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması, işleri gerçekleştirilmiştir.KAZIMKARABEKİR TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
76500 Aralık / Iğdır / TÜRKİYE Aralık/Iğdır
 0 476 411 37 37
 0 505 250 41 30
 0 476 423 50 65