KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


I) Tarihçesi

İşletme, 1300 yılında Çiftlikat-ı Hümayun adı ile kurulmuş, 1926 yılında Ziraat Vekâletine devredilerek, Karacabey Harası olarak faaliyetlerde bulunmuş, 1984 yılından itibaren ise TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıklar

Arazi Varlığı


III) Coğrafi Konumu

Bursa-Balıkesir karayolunun 70inci kilometresinde, Karacabey ve Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında yer İşletme, Karacabey ilçesine 13 km, Mustafakemalpaşa ilçesine 15 km, Bursa iline 70 km, Ankara’ya 420 km mesafededir.

IV) İklimi

20 yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 448,3 mm’dir.

İşletmenin iklimi, Marmara ve Ege Bilgelerinin etkisi altında, Akdeniz iklim tipine büyük benzerlikler göstermektedir. Bununla birlikte kurak, nispi nem oranı düşük, mezotermal yağış fazlası kış mevsiminde olan iklim tipine girmektedir. Yazlar genellikle kurak geçmektedir. Bu kuraklık çoğu zaman sonbaharın ilk günlerine sarkmaktadır. En yüksek sıcaklıklar Temmuz-Ağustos aylarında, en düşük sıcaklıklar ise Ocak-Şubat aylarında görülmektedir.

V) Personel Durumu

İşletmede 31/01/2016 tarihi itibariyle 74 memur, 63 işçi ve 265 taşeron eleman olmak üzere toplam 402 kişi istihdam edilmektedir.

VI) Üretim Faaliyetleri

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri

Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 15.290 dekar arazi sulamaya açılmış, sulanan tarım arazisi 11.480 dekardan 26.770 dekara çıkarılmıştır.

Sulu tarım arazilerinde tohumluk amacıyla buğday, mısır, ayçiçeği ve kanola üretimi ile münavebe amacıyla ayçiçeği, yonca, silaj mısır ve fiğ üretimi yapılmaktadır.

Kuru tarım arazilerinde tohumluk amacıyla buğday, fiğ ile münavebe amacıyla ayçiçeği üretimi yapılmaktadır.

Sulu alanların bir kısmında ise TİGEM-özel sektör işbirliğine dayalı olarak özel sektör firmaları ile her yıl 15–20 bin dekar arazide ortak tohumluk üretimi (hibrit mısır, hibrit ayçiçeği, kanola ve muhtelif sebze tohumlukları) gerçekleştirilmektedir.

Mısır ekilişlerinin tamamı, ayçiçeği ve fiğ ekilişlerinin bir kısmı tohumluk amacıyla yapıldığı işletmede hayvancılığın kaba yem ihtiyaçlarının tamamı kendi üretiminden karşılanmaktadır.

b) Hayvancılık Faaliyetleri

1) Sığırcılık Faaliyeti

İşletmede Esmer ve Siyah-Alaca ırkları ile damızlık sığır yetiştiriciliği yapılmaktadır. Esmer ırkı yetiştiriciliğine 1925 yıllarında Avusturya ve Macaristan’dan getirilen erkek ve dişi materyal ile başlanmıştır. Başlangıçta saf ırk olarak yetiştirilen bu ırk daha sonra yerli boz ırkın melezlenmesinde kullanılarak Karacabey Esmeri sığır ırkı elde edilmiştir. 1947–1973 yılları arasında İsviçre, Almanya ve Avusturya’dan ithal edilen dişi ve erkek Esmer materyal İşletme elinde bulunan mevcut esmer sığırların temelini oluşturmaktadır.

Siyah-Alaca sığır ırkı ile ilgili çalışmalar 1958–1983 yılları arasında ABD, Hollanda, Danimarka ve Almanya’dan getirilen erkek ve dişi materyal ile başlamıştır. Daha sonraki yıllarda ise gerek ABD’den ithal edilen gerekse yerli üretim dondurulmuş spermalar ile suni tohumluma faaliyetlerine geçilmiştir. Bunlara ilaveten ABD’den ithal edilen Siyah Alaca (Holstein), Avusturya ve Almanya’dan ithal edilen Simmental ırkı hayvanlarla çalışmalar sürdürülmektedir

2) Koyunculuk Faaliyeti

İşletmenin koyunculuk ünitesinde Karacabey Merinosu, Kıvırcık ve Türktahirova ırkı koyunlarla damızlık yetiştiriciliği yapılmaktadır.

3) Köpekçilik Faaliyeti

İşletmede Kangal ve Akbaş (Karbeyaz) ırkı çoban köpeklerinin yetiştiriciliğine 1992 yılında başlanmıştır. Bu yetiştiriciliğin amacı, ülkemizin değişik bölgelerinde bilinçsiz ve başıboş üreme ve yetiştirme neticesinde ırk özelikleri iyice yozlaşarak, neslinin kaybolma tehlikesine giren Türk çoban köpeklerinden olan Kangal (Karabaş) ile Karbeyaz (Akbaş) çoban köpeklerinin, ırk özelliklerini en iyi temsil eden materyalin seleksiyonla çoğaltılarak, ırkın muhafazası ve ihtiyaç duyan üreticilere intikalini sağlamaktır.

4) Safkan Arap Atı Yetiştiriciliği

Kuruluş tarihi Osmanlı Devletinin kuruluş yılları olan 1300’lere dayanan işletmede at yetiştiriciliği ilk günden beri yapılagelmiştir. Sarayın ve ordunun at ihtiyacını karşılamaya yönelik yetiştirme faaliyetleri, zamanla teknolojinin ilerlemesi ile atın iş, ulaşım ve savaş aracı olarak kullanılması önemini kaybedince, geleneksel ata sporumuz olan at yarışları için Safkan Arap atı yetiştiriciliğine dönüşmüştür.

İşletmede yetiştirilen Safkan Arap atları 9 değişik baba kan hattı ve 41 ana kan hattından üretilmektedir. İşletme kadrosunda 380 baş Safkan Arap atı mevcut olup, her yıl ortalama 100-120 baş at satışı yapılmaktadır.

VII) 2009-2016 Yılı Projeli Yatırımlar

Yatırımlar kapsamında:

2.000 ana başlık damızlık sığır tesisi yapılması ve eksik ünitelerinin tamamlanması ve 1 adet sığırcılık biyogaz tesisi kurulması,

3.000 ana başlık damızlık koyun tesisi yapılması,

50 baş at tavlası yapılması,

23 adet orta güçlü, 30 adet küçük güçlü traktör alımı,

2 adet doğrudan ekim makinesi, 1 adet kendi yürü ilaçlama makinesi, 4 adet kendi yürür yemleme vagonu alımı,

2 adet itfaiye aracı, 11 adet iş makinesi alımı,

7.500 ton kapasiteli mahsul muhafaza silosu ve ambar ile 1 adet kurutma tesisi yapımı,

10 ton/saat kapasiteli tohum hazırlama tesisi ve otomasyonu ile mevcut tesislerde renk ayırıcılı sistem, paketleme, paletleme ve foklift ile istifleme sistemlerinin kurulması,

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemlerinin kurulması,

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu yatırımlar sonucu: 

Nadasta birim akaryakıt tüketimi %10 azalmış ve iş başarısı %113 artmıştır.

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 35 azalmış, iş başarısı % 47 artmıştır.

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 6 azalmış ve iş başarısı % 100 artmıştır.

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır.

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.KARACABEY TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
16720 Karacabey / Bursa / TÜRKİYE Karacabey/Bursa
 0 224 689 64 75
 0 505 759 04 32
 0 224 689 64 96