TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


I) Tarihi

İşletme 1938 yılında, Devlet Tohum ve Örnek Çiftliği adı ile kurulmuş, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği adını almıştır. 1984 yılından bu yana TİGEM ise bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlıklar

Arazi Varlığı


III) Coğrafi Konumu 

Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi sınırları içerisinde bulunan İşletmenin ilçeye uzaklığı 9 km, il merkezine uzaklığı 65 km’dir. 

IV) İklimi 

20 yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 403,2 mm’dir. 

Kışları soğuk ve yağışlı, yazları sıcak ve kurak olup, İç Anadolu iklimi kadar sert olmasa da karasal iklimin özelliklerini görmek mümkündür. Yağışlar, ağırlıklı olarak kış ve erken ilkbahar döneminde fazladır. 

V) Personel Durumu 

İşletmede 31/01/2016 tarihi itibariyle 35 memur, 38 işçi ve 76 taşeron eleman olmak üzere toplam 149 kişi istihdam edilmektedir. 

VI) Üretim Faaliyetleri 

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri 

Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 1.701dekar arazi sulamaya açılmış, sulanan tarım arazisi 3.220 dekardan 4.921 dekara çıkarılmıştır. 

İşletmenin bitki desenini buğday, ayçiçeği, fiğ, mısır, yonca, yem bezelyesi oluşturmaktadır. Bu bitkilerin yıllık üretim alanları münavebe durumları, tohumluk talepleri ve iklim şartlarına göre değişmektedir. İşletmede tohumluk amaçlı üretilen buğday çeşitleri Pehlivan, Flamura 85, Selimiye, Bereket’dir. 

Sulu tarım alanlarında yonca, hasıl fiğ üzerine 2. ürün silaj mısır ve ayçiçeği üretimi yapılmaktadır. Kuru tarım alanlarında buğday, hasıl fiğ ve kısmi olarak da ayçiçeği münavebe sistemi uygulanmaktadır. 

Hayvancılığın kaba yem ihtiyacının tamamı İşletme üretiminden karşılanmaktadır. 

b) Hayvancılık Faaliyetleri 

Sığırcılık Faaliyeti 

İşletmede damızlık süt sığırcılığı yapılmakta olup, Siyah-Beyaz Alaca (Holstein) ırk ile çalışılmaktadır. Sığırların menşeini 2003 yılından sonra Sarımsaklı Şeker, Afyon Şeker Çiftlikleri ve Gökçeada Tarım İşletmesi’nden getirilen sığırlardan oluşmaktadır. 

VII) 2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar  

Yatırımlar kapsamında: 

1.200 anabaşlık komple damızlık sığır tesisi yapımı, 

4 adet orta güçlü, 15 adet küçük güçlü traktör alımı, 

2 adet iş makinesi, 1 adet kendi yürür ilaçlama makinesi,1 adet itfaiye aracı alımı, 

Mevcut tohum hazırlama tesisine renk ayırıcı sistem kurulması, 

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemlerinin kurulması, 

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması işleri gerçekleştirilmiştir. 

Bu yatırımlar sonucu: 

Nadasta birim akaryakıt tüketimi % 4 azalmış ve iş başarısı %66 artmıştır. 

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 4 azalmış, iş başarısı % 89 artmıştır.

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 2 azalmış ve iş başarısı % 70 artmıştır. 

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır. 

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.TÜRKGELDİ TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
39750 Lüleburgaz / Kırklareli / TÜRKİYE Lüleburgaz/Kırklareli
 0 288 420 10 20
 0 505 479 04 72
 0 288 420 10 21