POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ


I) Tarihi

İşletme, 1937 yılında Polatlı Grubu adıyla kurulmuş, 1950 yılında Devlet Üretme Çiftliği statüsünü almıştır. 1984 yılından bu yana TİGEM bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

II) Varlığı

Arazi Varlığı


III) Coğrafi Konumu

 İşletme İç Anadolu Bölgesinin Yukarı Sakarya kesiminde, Polatlı İlçesi sınırları içerisinde ve ilçenin 54 km güneyinde yer almaktadır. 

IV) İklimi 

20 yıllık ekiliş üzerine düşen yağış ortalaması 307,3 mm’dir. 

İç Anadolu Bölgesinde yer aldığından tipik karasal iklim hüküm sürmektedir. Yazları sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve yağışlıdır. 

V) Personel Durumu 

İşletmede 31/01/2016 tarihi itibariyle 59 memur, 75 işçi ve 136 taşeron eleman olmak üzere toplam 270 kişi istihdam edilmektedir. 

VI) Üretim Faaliyetleri 

a) Bitkisel Üretim Faaliyetleri 

Tarımsal Sulama Projesi kapsamında modern basınçlı sulama sistemleri ile 5.728 dekar arazi sulamaya açılmış, sulanan tarım arazisi 3.788 dekardan 9.516 dekara çıkarılmıştır. 

Sulu alanlarda ağırlıklı olarak hayvancılığın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yem bitkileri (yonca, fiğ, silaj mısırı) ile tohumluk amaçlı buğday üretimi yapılmaktadır.

Kuru tarım alanlarında buğday-nadas-yem bitkileri münavebe sistemi uygulanmakta olup, tohumluk amaçlı buğday, fiğ ve yonca üretimleri yapılmaktadır.

Hayvancılığın kaba yem ihtiyacının (yonca, hasıl fiğ, silaj mısır) tamamı İşletme üretiminden sağlanmaktadır. 

İşletmede yeni kurulan 20 ton/saat kapasiteli tesis ile işletme tohum hazırlama tesis kapasitesi 40 ton/saate çıkarılmış, tesislerin tamamına renk ayırıcı sistemler kurulmuş, tesislere paketleme, barkodlama, paletleme, forklift ile istifleme sistemi kurularak sertifikalı tohum üretiminde uluslar arası standartlara ulaşılmıştır. 

b) Hayvancılık Faaliyetleri 

1) Sığırcılık Faaliyeti 

İşletmenin sığırcılık ünitesinde Siyah-Alaca sığır ırkı ile damızlık yetiştiriciliği yapılmaktadır. 

2) Koyunculuk Faaliyeti 

İşletmenin koyunculuk ünitesinde Anadolu Merinosu ve 2010 yılında tescillenen Polatlı ırkı koyunlarla damızlık yetiştiriciliği yapılmaktadır.

VII) 2009-2015 Yılı Projeli Yatırımlar  

Yatırımlar kapsamında:

1.000 ana baş damızlık sığır tesisi, 8.000 ana başlık damızlık koyun tesisi yapımı ve eksik ünitelerin tamamlanması, 

1 adet 20 ton/saat kapasiteli tohum hazırlama tesisi ve 3 adet renk ayırıcılı sistem kurulması,

Mevcut tohum hazırlama tesislerinde paketleme, barkodlama, paletleme ve forklift ile istifleme sistemleri kurulması, 4.500 tonluk mahsul silosu ve ambar yapılması, 

7 adet büyük güçlü, 7 adet orta güçlü, 12 adet küçük güçlü traktör alımı, 

1 adet doğrudan ekim makinesi, 2 adet kendi yürür ilaçlama makinesi alımı, 

10 adet iş makinesi ve 1 adet itfaiye aracı alımı, 

Kameralı güvenlik, araç ve akaryakıt takip sistemlerinin kurulması, 

İşletme merkez binalarının bakım ve onarımı, çevre düzenlemelerinin yapılması işleri gerçekleştirilmiştir.

Bu yatırımlar sonucu: 

Nadasta birim akaryakıt tüketimi değişmemiş ve iş başarısı % 118 artmıştır. 

İkileme faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 10 azalmış, iş başarısı % 162 artmıştır. 

Hububat ekim faaliyetinde birim akaryakıt tüketimi % 1 azalmış ve iş başarısı % 136 artmıştır. 

İlaçlama faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 47 azalmış ve iş başarısı % 650 artmıştır. 

Gübreleme faaliyetlerinde birim akaryakıt tüketimi % 22 azalmış ve iş başarısı % 187 artmıştır.POLATLI TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Polatlı / Ankara / TÜRKİYE Polatlı/Ankara
 0 312 632 20 20
 0 505 254 72 25
 0 312 632 20 25